КРЕДИТИ 24
Информация Ипотечни кредити

Втора ипотека

Как се вписват две ипотеки едновременно?

Може ли да има две ипотеки едновременно върху един и същ имот? По-важният въпрос е каква е целта за вписване на втора ипотека?

По принцип върху имот може да бъде вписана повече от една ипотека при условие, че имотът отговаря на определени изисквания. Това дали може да бъде вписана ипотека може да се определи след като се разгледат документите на имота. Ако е възможно учредяване на една ипотека, то е възможно да бъде вписана и втора. Но вече въпросът ще е в достатъчността от гледна точка на остатъчна стойност на обезпечение.

Кога може да бъде вписана втора ипотека?

  • При рефинансиране – ако искате да рефинансирате, то със сигурност ще бъде учредена втора по ред ипотека от новата банка. Тя ще бъде с вписана до момента, до който рефинансираната банка заличи вписаната в нейна полза ипотека. Това може да стане след като се погаси кредита изцяло. След заличаването, рефинансиращата банка остава първи по ред заложен кредитор. Риск за банката и кредитополучателя няма. Това е така, тъй като се следват определени правила и банката няма да допусне да бъде уязвима в подобна ситуация.
  • Втора ипотека в същата банка – ако имате ипотечен кредит и искате допълнителни средства, то обсъдете отпускането на нов. Размерът ще се определи на база остатъчната стойност от пазарната цена на имота, който вече е обезпечение. Ако обезпечението е достатъчно, то може да получите нов кредит с втора ипотека върху същия имот. Или пък банката да допълни ползвания ипотечен кредит до първоначалния му размер като направи отбелязване в ипотеката. Това кой от двата варианта е приложим може да се каже след като се разгледат конкретните данни за имота.
  • Втора ипотека в друга банка – ако Вашата банка не Ви отпуска исканият кредит, то може да се обърнете към друга. Още в началото уточнете възможно ли е да бъде отпуснат кредит с вписване на втора по ред ипотека. Не е невъзможно, но не всички кредитни институции биха поели такъв риск. По-скоро може да се обърнете към фирмите за бързи кредити и да се опитате да договорите подходящи ценови условия. При високи лихви със сигурност няма да бъде изгодно сключване на сделка.
  • Продажба на имот с ипотека – искате да продадете имот, който сте закупили с ипотечен кредит? Ако купувачът ще придобие имота с кредит трябва да го уведомите в самото начало, че има вписана ипотека. Така банката на купувача ще може да структурира кредита като се съобрази с това обстоятелство. По-трудно и отнемащо време би било, ако не информирате купувача на време. Подобни сделки не са новост за банките и се финансират от тях.

Независимо от причината за учредяване на две ипотеки помислете и обмислете много добре подобна ситуация. Поемате на дълг дори обезпечен с ипотека е сериозно начинание. Залагате имот, който може да загубите, ако не спазвате задълженията си към кредитора. Така, че когато искате да изтеглите кредит договаряйте подходящи условия, които няма да Ви затрудняват да изпълните ангажиментите си.

За договаряне на най-добри и изгодни условия за ипотечен кредит отправете запитване в сайта ни. Ние не само ще Ви помогнем да получите най-подходящите условия! Ще Ви консултираме напълно безплатно в целия процес по отпускане на кредита.

Вижте още

Ипотека на недвижим имот

Nina Dimitrova

Супер кредит

admin

Заем срещу запис на заповед

admin