Фирмени кредити

Фирмени кредити от банки

Редица кредитни доставчици у нас предоставят необезпечени заеми за субсидиране на предприятия, с цел инвестиции, закупуване на бизнес сгради, съоръжения, материали, продукти и услуги или оборотни средства. Изискванията за одобрение на заявление за отпускане на бизнес кредит при различните банкови и небанкови институции са разнообразни, а някои дори са трудни за изпълнение.

Разбира се, кредитодателите в стремежа си да ограничат кредитния риск, изискват някаква гаранция, която да обезпечи средствата. Банките изискват доста неща, които понякога са изключително сложни, а компаниите за бързи кредити удържат по-висока лихва.

Специалистите съветват, фирмите да проверят първо за бизнес кредит банките и ако те им откажат такъв да потърсят финансиране от кредитните компании.

Търговците трудно успяват да покрият критериите за гаранция – когато става въпрос за ипотека на дълготрайни активи са необходими дълги списъци с документация, когато се изискват поръчители, отново фирмите изпитват затруднения, а когато става дума за паричен депозит отново параметрите са доста сложни.

Фирмени кредити без обезпечение

Ето примери за такъв бизнес кредит без изискване на обезпечение

 

Ти би Ай Банка

За субсидията не са изискват гаранция, попечителство, ипотека или превод на работна заплата.

Заемът се отпуска в българска валута, максималната сума е 50 000 лева, а погасителният период е до 48 месеца.

Банката съставя своето становище в рамките на едни ден, след като се свържете с нея и представите целия списък от необходими документи.

Процесът за получаване на кредит е оптимално улеснен и ускорен, броят на документите е сведен само до най-необходимите и Банката не се интересува за какво харчите средствата. Необходима е декларация за свързаност.

Необходимо е да попълните декларация за получаване на бизнес заем, което изгражда профил на дружеството ви – седалище, управление, местонахождение, телефонен номер, ел. поща, булстат номер и пр.

Лихвата е непроменлива за целия погасителен период, което прави заемът още по-придвидим и окончателната цена може да се планира до последния детайл.

Относно таксите и комисионните се използва стандартната тарифа на Банката за дружества или еднолични търговци.

Официална страница на кредитора: www.tbibank.bg

 

Обединена Българска Банка

Срокът за издължаване на задължението е 24 месеца.

Финансирането се усвоява в българска валута на стойност от 2 000 лв. до 40 000 лв.

Задължението се погасява на равни месечни вноски по главница.

Може предварително да изчислите окончателната цена на бизнес кредита, като използвате искания от вас размер и погасителния срок, съотнесен спрямо вашите възможности, за да получите лихвата, стойността на вноската и окончателния размер на заема.

Може да подадете искането си по телефон или чрез физически офис на учреждението.

Банката предлага намаления в цените на някои от условията, когато се възползвате и от други нейни продукти.

Официалният сайт на заемодателя е: www.ubb.bg

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *