КРЕДИТ 24/7
Информация

Фирмени кредити без обезпечение

Изгодни фирмени кредити без обезпечение

За да функционира, да плаща за продукти и услуги, да инвестира средства, да закупува машини, транспортни средства, екипировка или съоръжения, да се сдобие с пари за оборот, търговските предприятия понякога не могат да се справят с намирането на капитал. Това довежда до тегленето на фирмени заеми. Обикновено те изтеглят заем за оборотни средства, инвестиционен заем или заем за стартиращо предприятие. Ето едни от кредитните доставчици, които предлагат необезпечени бизнес кредити.

Първа инвестиционна банка

– Банката предлага финансиране без залог, ипотекиране или друга форма на обезпечение за задоволяване на потребности на фирми с недостатъчен бюджет.

– Предназначение – търговски предприятия с оборот до 5 000 000 лв. на годишна база и до 1 000 000 лв. материални активи.

– Лихвата се изчислява на базата на кредитната способност на фирмата.

– Продуктът е със схема на овърдрафт и може да се отпусне в българска, европейска или американска валута.

– Стойността на заема е до 50% от минимума на месечната доходност по сметка в банковото дружество. Минималният размер е 1 000 лв., а максималният е 100 000 лв.

– Заемът се одобрява на базата на индивидуално договаряна, което се базира на цикъла на фирмата и нейните специфични характеристики.

– Можете да кандидатствате за този заем по електронна поща, чрез телефонно обаждане или физически офис на банковото дружество.

– Документи – декларации за свързаност, за семеен и имуществен статус, счетоводните отчети на компанията, удостоверение за кредити, свидетелство за съдимост и пр.

– Погасителният период е 1 г. с опция за автоматично преподновяване. Вноските се изплащат на датата на падежа.

 

Сис кредит

– Заемодателят предоставя заеми за оборотни средства за малки търговски предприятия.

– Предназначение – микрофинансиране в размер от 1 000 лв. до 5 000 лв., които се погасяват в интервала между 1 м. и 3 г.

– Документи – Изготвя се молба за бизнес кредит и се попълва въпросник, който описва цикъла и предмета на дейност на фирмата ви. В наго се съобщава в сбит вид на заемодателя за какво ще послужат средствата, дали кредитната ви история е добра – дали в нея фигурират просрочия, както и какъв е данъчния ви и осигуриетелен статус.

– Лихвата се калкулира на базата на профила на фирмата ви.

– Кредитната компания не предвижда никакви такси.

 

 

 

Вижте още

Онлайн кредитиране

admin

За колко време се издава кредитна карта?

Nina Dimitrova

Бързи потребителски кредити

admin