КРЕДИТ 24/7
Бързи кредити Информация

Справки на кредит

Базата данни съхранява цялата информация за клиента, както положителна, така и отрицателна. Очевидно най-важни са отрицателните данни. Когато клиентът не погасява кредитите си, името му влиза в условно наречения черен списък. Стандартните банкови процедури изискват проверка на клиентската база данни за всеки кандидат. Така че, ако човек допуска просрочия или изобщо не погасява дълговете си, в бъдеще ще му бъде отказано всяко искане за кредит.

Кредити с бързо одобрение

Казано накратко, основното предимство, какъвто е случаят с този вид кредити, е, че могат да бъдат предоставени и на хора с влошена история. Друго предимство е бързината на разглеждане и одобрение. Удобството е друго предимство – можете да го получите от уюта на къщата и сумата се превежда директно във вашата сметка. Предвид малките суми, в краткосрочен план, не е необходимо да се залагат движими или недвижими имоти.

Източникът на месечни доходи не е от значение, а само честотата на постъпленията. Банковото извлечение от вашата сметка показва например всички постъпления. Видни са всички средства, които постъпват – заплата, пенсия, обезщетение за безработица, права върху интелектуална собственост, наеми, дивиденти и други подобни за кредиторите означават, че имате достатъчно ресурси

Възможно е да изтеглите кредит само срещу лична карта. Разбира се, ценовите условия на тези кредити са по-високи. Но от друга страна не е необходимо да доказвате доход. Заявявате искането си онлайн и получавате отговор до минути.

Вижте още

Кредит до 300 лв.

admin

Кредит срещу складови запаси

admin

Кредити за възрастни

admin