КРЕДИТ 24/7
Ипотечни кредити

Предоговаряне на лихва по ипотечен кредит

Как се прави предоговаряне на ипотечен кредит?

Условията по ипотечния ви кредит не са актуални спрямо предлаганите към момента? Обмисляте възможност за предоговаряне? Вариант за предоговаряне на условия винаги има. Въпросът е има ли смисъл да предприемате подобна стъпка и какъв ще бъде ефектът?

Какви са стъпките за предоговаряне на лихва?

  • Проучете пазарните лихвени нива – разгледайте при какви лихви отпускат кредити другите банки и сравнете условията;
  • Потърсете оферта от обслужващата ви банка;
  • Договорете индивидуални условия по кредита – на база на офертите от други банки, преговаряйте за актуализиране на условията по ползвания ипотечен кредит;
  • Опитайте се да се споразумеете за намаляване на таксата за предоговаряне на условията по кредита;
  • Подайте молба за предоговаряне – ако предложените условия ви устройват, то следва да подадете молба;
  • Подписване на анекс към договора за кредит – в случай, че се споразумеете, следва да подпишете анекс за промените.

На кой етап се подава молба за предоговаряне на ипотечен кредит?

След като сте изяснили всички детайли и сте стигнали до споразумение за лихвен процент, то следва да подадете и молба въз основата, на която банката ще разгледа искането. В молбата конкретизирайте уговорения лихвен процент, както и дължимата такса за предоговаряне. Опишете причината за искането, както и възможностите за рефинансиране в случай на отказ да бъде одобрена лихвата. Освен това, изискайте входящ номер, за да може лесно да се информирате на каква стъпка е искането ви.

Кои са факторите, оказващи влияние върху лихвата?

При предоговарянето на лихвата по ипотечен кредит, има няколко фактора, които оказват влияние върху определянето й. Някои от основните фактори включват:

Кредитен рейтинг: Кредитният рейтинг на кредитополучателя играе съществена роля в определянето на лихвата по ипотечния кредит. Клиентите с по-висок кредитен рейтинг обикновено получават по-ниска лихва, тъй като се смятат за по-надеждни за банката.

Срок на кредита: Срокът на кредита също може да има влияние върху лихвата. Обикновено по-кратките срокове на кредита се свързват с по-ниски лихвени проценти, докато по-дългите срокове могат да водят до по-висока лихва. Това е свързано с по-големите рискове, свързани с по-дългия период на изплащане на кредита.

За какво да внимавате при предоговаряне?

  • Какъв ефект ще постигнете от предоговаряне на лихвата – всичко е въпрос на подробни изчисления и калкулации. Трябва да направите изчисление на дължимите лихви до края на периода при предлагания нов лихвен процент и да го сравните с лихвите, които бихте платили, ако процентът се запази.
  • Такса за предоговаряне – в изчисленията трябва да включите и таксата за предоговаряне, тъй като това е значителен разход. Ако с намалението на лихвата, ще може да се компенсира и таксата, то тогава ще постигнете желания ефект.
  • Поискайте и договорете индивидуални условия – ако фирмата, в която работите е корпоративен клиент на банката, то е възможно да получите допълнителни преференции. Също така обсъдете вариантите за рефинансиране.
  • Направете преценка кое ще бъде по-изгодно рефинансиране или предоговаряне – тук трябва да бъдете много внимателни при калкулиране и на нотариалните такси, за да може реално да видите размера на разходите.

Не е изключено рефинансирането на кредита да бъде по-изгодно от предоговарянето. Преди да предприемете такава стъпка се консултирайте с кредитен консултант и обсъдете всички детайли по подобна сделка. Има много особености, които ако не бъдат предвидени може да загубите време и пари. Отправете запитване към нас и ние ще Ви помогнем в процеса по рефинансиране. Ще ви окажем пълно съдействие напълно безплатно.

 

Често задавани въпроси

Процесът на предоговаряне на лихва може да отнеме няколко седмици или дори месеци, в зависимост от сложността на сделката и броя на преговорите.cription
Оптималният период за предоставяне на ипотечен кредит зависи от вашите финансови възможности и кредитоспособност.
Документите, необходими за предоговаряне на лихва, включват лична и финансова информация, доказваща доходите, задълженията и имуществото.
Ако не успеете да предоговаряте по-добри условия за лихвата, можете да приемете предложението на банката или да разгледате други банки и финансови институции, които могат да ви предложат по-изгодни условия.

Вижте още

Отписване на ипотека

Nina Dimitrova

Ипотечен кредит без първоначална вноска

Nina Dimitrova

Ипотечен кредит с поръчител

Nina Dimitrova