КРЕДИТИ 24
Потребителски кредити

Потребителски универсален кредит в лева | Без превод на заплата | Текущи нужди | Инвестбанк

Лихва: 7.60
Максимална сума: 60000
Максимален срок: 10

Характеристики:

Минимална сума:
1 000 лв.
Максимална сума:
60 000 лв.
Максимален срок:
10 години
Лихва:
При месечни доходи под 2 400 лв. - 7.60% При месечни доходи над 2 400 лв. - 6,34%
Вид лихва:
Променлив лихвен процент, който се формира от: 12 M EURIBOR + фиксирана надбавка
Превод на заплата:
Не се изисква.
Поръчители:
След разглеждане на документите е възможно да бъде поставено условие за поръчител.
Обезпечение:
Залог на вземане.
Валута:
BGN

Вижте още

Kредит срещу субсидии

admin

Потребителски „Супер кредит“ от FiBank – покриване на текущи нужди

admin

Потребителски кредит в евро от ЦКБ с променлива лихва – за текущи нужди и обединяване на задължения

admin