КРЕДИТИ 24
Информация Ипотечни кредити

Покупка на жилище „на зелено“

Покупка „на зелено“ – какво трябва да знаем?

Ще теглите ипотечен кредит и сте пред дилема какъв имот да купите – „на зелено“ или готов за ползване? Въпросът на какъв имот да се спрете е труден, защото изборът зависи от много фактори. Важно е до каква сума търсите жилище. Колко спешно се налага да се нанесете, с какви допълнителни средства разполагате за довършителни и ремонтни работи? Не на последно място е и въпроса с доходите. Банката ще ги обследва и на базата на тях ще определи каква сума може да получите. Също така е важно и да не се затруднявате да плащате кредита. След като направите пълен анализ и оцените рисковете и при двата вида имоти ще може да вземете правилното решение.

За какво да внимаваме?

Освен, че трябва да се анализират тези фактори, трябва да направите и проучвания при покупка „на зелено“ по въпросите:

  • Кой е строител и инвеститор? – потърсете допълнителна информация в интернет и от други източници. Важно е да знаете завършват ли се в срок обектите, качество на изпълнението, как финансират обектите и други;
  • Има ли тежести върху имота? – направете проверка в имотния регистър или изискайте удостоверение за тежести;
  • При какви условия ще придобиете имота? – договорете възможно най-добрата цена. Също така е важно да договорите и сроковете и сумите на разплащане. За Вас като купувач е добре по-голяма част от дължимата сума да бъде изплатена след получаване на Акт 16. По принцип трудно бихте могли да договорите подобно условие. Но може да го обсъдите и да стигнете до взаимно изгодно и за двете страни решение;
  • Кога ще бъде получен Акт 16? – потърсете информация има ли други обекти, които са изградени от същия строител и които не са получили нужните документи. Това като информация ще бъде показателно за Вас;
  • При какви условия да подпишете предварителен договор със строителя? – преди да подпишете обсъдете клаузите с банката. Трябва да съгласувате сроковете на плащане и сумите, тъй като банката има конкретни изисквания. Това се отнася с особена важност, когато става въпрос за имот в процес на изграждане;
  • Кога и при какви условия ще се прехвърли имота? – уточнете на кой етап ще бъде прехвърлянето на имота;
  • Заплащане на таксите при нотариус – всички разходи по сделката ще бъдат поети от купувача или ще бъдат споделени? Това е важен въпрос, тъй като сумите са значителни. Добър вариант е поделени разходи между продавач и купувач, тъй като купувачът има и допълнителни разходи за местен данък. Сумата на местния данък също не е малка по размер. Тя е различна за всяка отделна община, но е процент от покупната стойност и се формира значителна сума по размер.

Да изтегля ли кредит за покупка „на зелено“?

Като цяло сделките „на зелено“ са по-рискови поради различни фактори. Затова не прибързвайте в решенията си за покупка и теглене на ипотечен кредит. Съгласувайте и потърсете съдействие от кредитен консултант. Така ще може да получите независима оценка по отношение на покупката. Заявете консултация с нас и ние ще Ви окажем пълно съдействие безплатно.

С какви документи е обвързана покупката „на зелено“ ?

Няма значителни разлики в документите при покупка на имот „на зелено“ или изграден вече имот. Трябва да се представят документи за доходите, удостоверяване на семейното положение и липса на задължения. Това са стандартните документи, които се изискват.

По-специфични са документите за имота. Трябва да се представят всички строителни книжа. Юрист на банката ги разглежда и при необходимост от други допълнителни документи трябва да бъдат набавени.

Положителното в случая е, че банката ще провери обстойно имота, с което си осигурявате допълнителна сигурност.

Отправете запитване към нас в кредитния ни портал. Ще Ви помогнем да намерите най-изгодната банкова оферта за покупка на имот „на зелено“. Също така, ще Ви съдействаме при договаряне на условията по ипотечен кредит.

Вижте още

Ипотечен кредит – данъчна оценка

Nina Dimitrova

Ипотечни кредити от нефинансови институции

Nina Dimitrova

Лихви по ипотечни кредити

Nina Dimitrova