КРЕДИТ 24/7
Информация Ипотечни кредити

Покупка на жилище „на зелено“

Покупка „на зелено“ – какво трябва да знаем?

Ще теглите ипотечен кредит и сте пред дилема какъв имот да купите – „на зелено“ или готов за ползване? Въпросът на какъв имот да се спрете е труден, защото изборът зависи от много фактори. Важно е до каква сума търсите жилище. Колко спешно се налага да се нанесете, с какви допълнителни средства разполагате за довършителни и ремонтни работи? Не на последно място е и въпроса с доходите. Банката ще ги обследва и на базата на тях ще определи каква сума може да получите. Също така е важно и да не се затруднявате да плащате кредита. След като направите пълен анализ и оцените рисковете и при двата вида имоти ще може да вземете правилното решение.

За какво да внимаваме?

Освен, че трябва да се анализират тези фактори, трябва да направите и проучвания при покупка „на зелено“ по въпросите:

  • Кой е строител и инвеститор? – потърсете допълнителна информация в интернет и от други източници. Важно е да знаете завършват ли се в срок обектите, качество на изпълнението, как финансират обектите и други;
  • Има ли тежести върху имота? – направете проверка в имотния регистър или изискайте удостоверение за тежести;
  • При какви условия ще придобиете имота? – договорете възможно най-добрата цена. Също така е важно да договорите и сроковете и сумите на разплащане. За Вас като купувач е добре по-голяма част от дължимата сума да бъде изплатена след получаване на Акт 16. По принцип трудно бихте могли да договорите подобно условие. Но може да го обсъдите и да стигнете до взаимно изгодно и за двете страни решение;
  • Кога ще бъде получен Акт 16? – потърсете информация има ли други обекти, които са изградени от същия строител и които не са получили нужните документи. Това като информация ще бъде показателно за Вас;
  • При какви условия да подпишете предварителен договор със строителя? – преди да подпишете обсъдете клаузите с банката. Трябва да съгласувате сроковете на плащане и сумите, тъй като банката има конкретни изисквания. Това се отнася с особена важност, когато става въпрос за имот в процес на изграждане;
  • Кога и при какви условия ще се прехвърли имота? – уточнете на кой етап ще бъде прехвърлянето на имота;
  • Заплащане на таксите при нотариус – всички разходи по сделката ще бъдат поети от купувача или ще бъдат споделени? Това е важен въпрос, тъй като сумите са значителни. Добър вариант е поделени разходи между продавач и купувач, тъй като купувачът има и допълнителни разходи за местен данък. Сумата на местния данък също не е малка по размер. Тя е различна за всяка отделна община, но е процент от покупната стойност и се формира значителна сума по размер.

Да изтегля ли кредит за покупка „на зелено“?

Като цяло сделките „на зелено“ са по-рискови поради различни фактори. Затова не прибързвайте в решенията си за покупка и теглене на ипотечен кредит. Съгласувайте и потърсете съдействие от кредитен консултант. Така ще може да получите независима оценка по отношение на покупката. Заявете консултация с нас и ние ще Ви окажем пълно съдействие безплатно.

С какви документи е обвързана покупката „на зелено“ ?

Няма значителни разлики в документите при покупка на имот „на зелено“ или изграден вече имот. Трябва да се представят документи за доходите, удостоверяване на семейното положение и липса на задължения. Това са стандартните документи, които се изискват.

По-специфични са документите за имота. Трябва да се представят всички строителни книжа. Юрист на банката ги разглежда и при необходимост от други допълнителни документи трябва да бъдат набавени.

Положителното в случая е, че банката ще провери обстойно имота, с което си осигурявате допълнителна сигурност.

Отправете запитване към нас в кредитния ни портал. Ще Ви помогнем да намерите най-изгодната банкова оферта за покупка на имот „на зелено“. Също така, ще Ви съдействаме при договаряне на условията по ипотечен кредит.

Вижте още

Ипотечен кредит за апартамент или имот

admin

Мнения за кредитни продукти, компании, банки

admin

Ипотечен кредит за текущи нужди

Nina Dimitrova