Пари срещу недвижим имот/жилище

При нужда от пари срещу недвижим имот/жилище

Ипотечните заеми са едни от най-търсените, защото се характеризират с опции като голяма сума за усвояване, обезпечение и разнообразни възможности за погасяване.

Ако някой се нуждае от по-висок размер финансова помощ, за да инвестира, да посрещне свои нужди или да купи недвижим имот с по-висока цена, може да предложи своя собственост като залог на банка.


Ипотечен кредит с гаранция на недвижим имот

  • Сума: от 5 000 до 90 000 лева
  • Вноски: от 12 до 60 месечни вноски
  • Предварително одобрение до 24 часа; Получаваш парите до 3 дни

 

След оценяване на стойността на предлагания имот, банката учредява ипотека върху него, за да може той да играе ролята на обезпечение, т.е. гарант по кредита. Това предполага, че ако не бъдат върнати изтеглените средства, имотът ще стане собственост на заемодателя, който ще го придобие по силата на закона.

Ипотека може да се учреди върху апартамент, къща, вила, земя, парцел, офис, магазин, земеделска земя, гараж и всяко друго недвижимо имущество. Задължително условие е да сте собственик на съответния имот и да имате документ за това (нотариален акт). Не е задължително да сте 100% собственик на имота, но някои компании ще изискват от вас съгласие за ипотека и от другите собственици, в случай че залагате такъв имот.

Ипотечните кредити имат по-ниска лихва от потребителските

Ипотечните кредити имат по-ниска лихва от потребителските, защото обезпечението по тях служи като гаранция за връщането на заемната сума. Тъй като сумите за кредит обикновено са високи, сроковете за връщането им също са по-дълги. Повечето компании отпускат като ипотечен кредит определен процент от стойността на имота.

Например, ако вашият имот струва 100 000.00 лв., а кредитодателят отпуска до 70 % от стойността на имота, вие можете да вземете кредит от 70 000.00 лв.

Стойността на имота се определя от експертна оценка. Тази оценка е съвкупност от пазарната оценка, данъчната оценка, възможността за бърза продажба на имота (ликвидност) и характеристики като местоположение, състояние на имота и това дали няма други тежести като него.

Данъчната оценка и пазарната оценка в повечето случаи не съвпадат, като данъчната оценка е обикновено е с по-ниска стойност от пазарната. Това налага предварителни действия за оценяване на даден имот преди да изтеглите кредит срещу него, което забавя процедурата по кредитиране. Това е и най-големият недостатък на ипотечния кредит – събирането на необходимата документация за изпълнение на всички изисквания на кредитодателя.

Някои компании, например небанковите финансови институции, имат улеснена процедура за кандидатстване и усвояване, която включва единствено предоставянето на лична карта и нотариален акт за имота. Проверете дали улеснената и по-бърза процедура няма да струва по-висока лихва и преценете, дали месечната вноска ще е по силите ви.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *