КРЕДИТ 24/7
Кредити с обезпечение имот

Пари срещу недвижим имот/жилище

При нужда от пари срещу недвижим имот/жилище

Ипотечните заеми са едни от най-търсените кредитни продукти. Възможностите да изтеглите ипотечен кредит са много. Всяка една кредитна институция има свои правила и изисквания при отпускането им.

Ако някой се нуждае от по-висок размер финансова помощ, за да инвестира, да посрещне свои нужди или да купи недвижим имот с по-висока цена, може да предложи своя собственост като ипотека в полза на финансова институция.

Заем срещу ипотека на имот

След оценяване по съответния ред на предлагания имот, банката учредява ипотека върху него. Имотът обезпечава кредита и се явява вид гаранция. Това предполага, че ако не бъдат върнати изтеглените средства, имотът ще стане собственост на заемодателя, който ще го придобие по силата на закона.

Ипотека може да се учреди върху апартамент, къща, вила, земя, парцел, офис, магазин, земеделска земя, гараж. Задължително условие е да сте собственик на съответния имот и да разполагате с необходимите документи за него. Може да ипотекирате съсобствен имот, тъй като няма изискване да сте единствен собственик. В тези случаи, обаче е необходимо съгласието на другите собственици. Това е възможно да Ви затрудни, ако не сте в добри отношения с тях.

Разбира се, напълно възможно и допустимо е да се предложи като обезпечение имот, собственост на друго лице. Това лице се явява ипотекарен длъжник и е необходимо да даде съгласието си за ипотека на имота. Всичко това се урежда с определени документи, които банката ще подготви след одобрение на искания кредит.

Кредит срещу ипотека на жилище

Ипотечните кредити като цяло са с по-изгодни условия. Отпускат се за по-дълъг срок и е възможно да се получат по-големи суми. Това е породено от наличието на обезпечение по кредита.

Как се определя сумата на кредита? Това зависи от няколко фактора взети заедно, а именно:

  • пазарна оценка на имота – изготвя се от експерт оценител и е комплексна оценка. Вземат се под внимание данъчната оценка, местоположение на имота, инфраструктура, състояние на жилището, година на построяване и други;
  • доходи – изчислява се кредитоспособността и възможността за погасяване;
  • възраст на кредитоискателя – има ограничения за максималната възраст при изтичане срока на кредита. Това определя и максималният срок на погасяване, което рефлектира във възможността за погасяване.

Определянето сумата на кредита не се базира само на обезпечението, а е комплексна оценка. Някои кредитни компании предлагат заеми само на база на обезпечение. Тези кредити са с по-високи лихви и такси. Това е важно да се има предвид преди да се предприемат стъпки за теглене на такъв заем.

Някои компании, например небанковите финансови институции, имат улеснена процедура за кандидатстване и усвояване, която включва единствено предоставянето на лична карта и нотариален акт за имота. Проверете възможността да получите такъв кредит. Но преди това задължително направете изчисление на месечната вноска и оскъпяването на кредита. Всичко това е важно, за да определите дали ще може да погасявате кредита без затруднения.

 

Вижте още

Кредит срещу обезпечение

Nina Dimitrova

Ипотечни кредити за хора с лоша кредитна история

Nina Dimitrova

Мостов кредит

admin