КРЕДИТ 24/7
Кредитни карти

Кредитна карта с лошо ЦКР

Издаване на кредитна карта при лоша кредитна история

Трябва Ви кредитна карта, но имате допускани закъснения по действащите кредити и имате притеснения дали ще Ви бъде одобрен нов кредитен лимит? Възможно ли е да бъде разрешено издаването на кредитна карта при наличие на просрочия?

Това е съществен въпрос, който е разглеждан подробно от всяка една банка. Едно от условията за издаване на кредитна карта е наличие на чисто кредитно досие. Ако все пак имате допуснати просрочия в миналото или текущо просрочие, то на първо място трябва да се уточни какъв е размера на просрочието и поради каква причина е допуснато. Ако бъдат изяснени тези въпроси, то банката може да одобри издаване на кредитна карта в случай, че приеме обстоятелствата.

При наличие на просрочия може да бъде одобрена кредитна карта по изключения, които се изразяват в:

  • Наличие на текущо просрочие, което може да бъде погасено на момента;
  • Просрочената сума е минимална – просрочия в размери между 150-250 лв.;
  • Наличие на редовна кредитна експозиция.

В случай, че просрочието е в по-големи размери, но има обясними причини за допускането му, то банката ще приеме искането за издаване на карта и вероятността да одобри лимит е голяма. Разбира се, всичко трябва да бъде документирано и доказано. Често пъти просрочия са възможни и поради формирани годишни такси, който са погасени от осигурените средства за месечните плащания по кредити или карти. В подобни ситуации, кредитополучателят е уведомен след като вече просрочието е допуснато. Това може да бъде определено като еднократно допуснато просрочие, което не е умишлено. Всичко може да бъде обяснено пред банката и подкрепено със съответните документи, което ще гарантира безпроблемно издаване на нова кредитна карта. Именно, затова казахме, че е много важно да се уточнят причините за допуснати закъснения.

Кредитни карти за хора с лошо цкр

Част от кредитните институции за бързи кредити отпускат кредитни лимити без да разглеждат цкр. Не бързайте да подавате искане преди да разгледате подробно условията. Не се подвеждайте по факта, че не се разглежда кредитната история. Това, че няма да бъде обследвано цкр-то, рефлектира в по-високи лихви и такси. Въпросът е, заслужава ли си да приемете оферта, която ще увеличи месечните Ви разходи и ще увеличите задълженията си. Бъдете изключително внимателни! Опитайте се да договорите приемливи условия, ако не сте успели да намерите по-подходяща оферта от банка. Направете съответните изчисления и само, ако финансовите условия Ви устройват може да заявите издаване на кредитна карта.

Вижте още

Кредитна карта от УниКредит – Visa Classic

admin

Стандартна Револвираща Кредитна карта от Общинска банка – MasterCard

admin

Безконтактна Кредитна карта Mastercard Gold KBC Банк България

admin