КРЕДИТ 24/7
Информация Ипотечни кредити

Калкулатор – ипотека

Как да изчислим разходите по ипотека?

За учредяване на ипотека се формира значителна сума като разход, който следва да бъде заплатен. Дължат се нотариални и държавни такси и такси към банката за правно становище и изготвяне на ипотеката. При всяка банката въпросните такси за ипотеката са различни и подходът е различен. Така, че след като е ясно коя банка ще финансира начинанието Ви, трябва да обсъдите и дължимите такси не само по кредита, но и свързаните с ипотекирането на имота.

Обикновено таксата за изготвяне на нотариален акт за вписване на ипотека е между 80 и 150 лева. Тази такса е дължима към банката и се заплаща след изготвяне на документите.

По-голям разход са нотариалните такси и такса вписване. За да се определи дължимата сума е необходимо да знаете на каква сума ще бъде изповядана сделката.

Кредитен калкулатор за вписване на ипотека

Бързо и лесно може да изчислите ориентировъчно таксите като използвате калкулатор за нотариални такси. Знаейки сумата на материалния интерес може да видите информация за размера на таксите при договорна и при законна ипотека.

Трябва да внимавате какъв калкулатор използвате, тъй като в някои от тях не фигурира размера на местния данък. Сумата на данъка също не е малка и е дължима след придобиване на имота. Така, че би било добре да имате информация и за нея. Размерът зависи от това къде е местонахождението на имота.

За да разберете точния размер на таксите потърсете информация от нотариуса, при който ще се изповяда сделката. Задължително трябва да дадете информация за материалния интерес по сделката и вида на ипотеката, която ще се вписва.

Калкулатор за договорна и законна ипотека

Договорна ипотека се вписва при ипотекиране на собствен имот или собственост на трето лице, което предоставя имота си като обезпечение. Таксите при договорна ипотека са по-ниски в сравнение с дължимите при законна.

При учредяване на законна ипотека, разходите за такси са по-ниски, но не трябва да забравяте и местния данък. Законна ипотека се вписва при покупка на имот. Имайте предвид, че в процеса на разглеждане на кредита е възможно вида на ипотеката да претърпи промяна в зависимост от структурирането на сделката при одобрението. Най-добрият вариант е да направите калкулациите на таксите на финалния етап, когато всичко е уточнено.

Вижте още

Какво е ипотечен кредит?

Nina Dimitrova

Кредит за автомобил

admin

Изгодни кредити

admin