КРЕДИТ 24/7
Информация Ипотечни кредити

Ипотечен кредит – такси

Дължими такси при ипотечен кредит

Какви такси се дължат по ипотечен кредит? Важно е да сте наясно с всички такси, когато ще теглите ипотечен кредит, тъй като формират значителен разход и трябва да бъдат предвидени. Възможно е част от таксите да бъдат финансирани от банката, като размера им се включи в сумата на кредита. Тази опции, обаче не е валидна за всички такси, а и не всяка банка предлага подобна възможност.

Важен момент е да сте наясно, ако имате промоционални условия по кредита за какъв период са валидни. Възможно е годишната такса по заема да е в намален размер само първата година, а всяка следваща година да е стандартен процент от остатъка по кредита. Когато теглите кредита дори и да считате, че това е въпрос, който не е съществен, всъщност е много важен, защото ще имате годишен разход, който няма да е никак малък. Затова, трябва да сте наясно има ли промоционални условия и ако има, какви ще бъдат таксите след изтичане на този промоционален период.

Какви са таксите при кредит с ипотека?

Когато разглеждате оферти и договаряте условия с банките, коментирайте всяка една такса поотделно. Възможно е определена такса да не бъде обявена в офертата, но всъщност да е дължима. Затова, когато обсъждате условията с конкретна банка, потърсете информация за всяка една от следните такси:

Такса за разглеждане – тази такса е под различни наименования в различните банки, но реално означава едно и също. Това е първоначалната такса, която се дължи за разглеждане и обработка на документите. Дължима е с подаване на искането за кредит. Възможно е да бъде договорено да се заплати след получаване на одобрение по кредита.

Такса анализ на кредитоспособност – тази такса е част от първоначалната такса за разглеждане. Някои от банките разделят тази такса като такса за разглеждане и такса за анализ.

Годишна такса управление – начислява се при първо усвояване на кредита. Дължима е всяка година и се изчислява като процент от остатъка по кредита. Възможно е да е дължима само първата година, но това трябва да бъде уточнено с банката.

Такса за усвояване на кредит – при всеки кредит има определен срок, в който може да се усвояват суми. След изтичане на този срок се начислява такса. Важно е да бъде договорен подходящ срок за усвояване спрямо конкретния случай, за да не се дължи такса. Предварително може да бъде коментирано с банката и да договорите по-дълъг срок.

Такса за ангажимент – ако ползвате кредит, които ще усвоявате на части върху неусвоената част ще се начислява такса ангажимент. При тази такса също е важно да договорите конкретни срокове, така че да дължите възможно най-ниски такси.

Такса за изготвяне на ипотека – след одобрение на кредита, юрист на банката изготвя ипотеката и я съгласува с нотариуса по сделката. За изготвянето се начислява такса, която обикновено е фиксирана сума.

Дължими такси при вписване на ипотека

Освен по кредита се дължат и такси при вписване на обезпечението.

Нотариални такси – начисляват се върху материалния интерес, който се определя от банката. Може да изчислите ориентировъчния размер на таксите като ползвате калкулатор за нотариални такси или да потърсите точна информация от нотариуса.

Държавни такси за вписване – дължат се към Агенция по вписванията. Информация за размера им ще получите от нотариуса.

И двете такси се заплащат преди сделката. Трябва да удостоверите плащанията с документ подписан и подпечатан от банката.

Трябва да сте наясно с всички дължими такси, за да предвидите заплащането им. Освен това, може да договорите по-изгодни условия. За тази цел подайте запитване в сайта ни. Ние ще Ви помогнем в договарянето и получаване на най-добри условия.

Вижте още

Кредит за докторанти

admin

Фирмени кредити

admin

Покупка на имот с ипотека

Nina Dimitrova