КРЕДИТ 24/7
Информация Ипотечни кредити

Ипотечен кредит с минимална работна заплата

Можем ли да вземем ипотечен кредит с минимална работна заплата?

Ипотечният кредит е особен вид услуга. Ако сте решили да вземете такъв кредит, банката ще прецени как да процедира. Тя ще проучи Вашето кредитно минало и доколко способен сте да връщате парите. Не е достатъчно само желанието от Ваша страна, но трябва да можете и да връщате вноските навреме.

Ще се опитаме да внесем яснота по това как точно банките дават ипотечни кредити. Често пъти на клиентите им  бива отказан кредита. Независимо, че ипотекират недвижимо имущество. Различните банки и кредитни компании отпускат различна сума и при различни условия.

Банката ще Ви проучи основно, бъдете сигурен затова. Тя трябва да знае дали сте рисков или не. Ще провери какви са Вашите месечни доходи, за да знае дали ще се справите с вноските.

Всяка банка има различни механизми и различна политика на действие. Най-често максималната сума по кредита, която могат да Ви дадат зависи от Вашите месечни доходи. И то по-точно казано 60% от тях. Ако например получавате 1200 лв. заплата, то не може да имате по-голяма вноска от 720 лв. Това са изчисления, които се правят при първоначалните разговори. От значение са и други фактори – минимален доход на член от семейството, наличие на други доходи, доказуеми ли са допълнителните доходи и други. За да се определи дали може да получите кредит с минимална заплата, трябва да се направи по-сериозен анализ.

Ипотечен кредит и минимална заплата

Има много хора, които работят на свободна практика или пък са наемодатели. Техните доходи се изчисляват от банките по различен начин. Важно е да обсъдите с избраната от Вас банка приема ли допълнителни доходи. Друг съществен въпрос е какъв процент от тези доходи се приемат. В повечето случаи тези доходи се признават на 50%. С други думи, ако получавате наем 1000 лв., банката ще приеме 500 лв. като доход, когато прави изчисления на кредитоспособността.

Въпросът с дохода е от изключително значение, тъй като стои в основата при вземане на решение дали исканият кредит да бъде одобрен. Отделете достатъчно време и проучете всички детайли.

Какви са изискванията за кандидатстване?

За да кандидатствате за ипотечен кредит с минимална работна заплата, трябва да отговаряте на определени изисквания. Включително:

 • Да имате регулярни доходи, които отговарят на минималната работна заплата;
 • Да сте пълнолетен гражданин;
 • Да представите необходимите документи, като лична карта, доказателство за доходите ви и други финансови документи.

Предимствата на ипотечния кредит с минимална работна заплата

Ипотечният кредит с минимална работна заплата предоставя редица предимства за хората с ниски доходи:

 • Възможността да придобиете свой собствен имот, въпреки ниските доходи;
 • По-дълги срокове за погасяване на кредита, което намалява месечните вноски и ги прави по-достъпни;
 • Възможност за рефинансиране на ипотечния кредит в бъдеще, ако се подобрят доходите ви.

Недостатъци на ипотечния кредит с минимална заплата

Ипотечният кредит с минимална заплата също има своите недостатъци, които трябва да вземете предвид:

 • По-високи лихвени проценти в сравнение с обичайните ипотечни кредити;
 • Ограничен избор на имоти, за които можете да кандидатствате;
 • По-строги изисквания за кандидатстване и повече документи за представяне.

Как да получите одобрение на кредита?

За да подобрите своите шансове за одобрение на ипотечния кредит с минимална работна заплата, можете да предприемете следните действия:

 • Подобрете кредитната си история, като погасите други дългове и изплащате редовно сметките си;
 • Увеличете доходите си, като разгледате възможности за допълнителна работа или обучение;
 • Намалете дълговете си и поддържайте ниски нива на кредитно задлъжнялост;
 • Съберете необходимите документи и информация за кандидатстване.

Как да избегнете финансови проблеми?

За да избегнете финансови проблеми при ипотечния кредит, е важно да бъдете отговорни и да следвате някои добри практики:

 • Плащайте своите месечни вноски навреме и в съответствие с договорените условия;
 • Не изпускайте погасявания или да плащате по-малки суми от задължителните;
 • Избягвайте други високолихвени дългове и излишни разходи;
 • Бъдете внимателни с бюджетирането и планирането на финансите си.

Вижте още

Ипотечен кредит – данъчни облекчения

Nina Dimitrova

Кредит срещу залог на автомобил

admin

Ипотечен кредит – какво трябва да знаем?

Nina Dimitrova