КРЕДИТИ 24
Ипотечни кредити

Ипотечен кредит за строеж на къща

Особености при теглене на ипотечен кредит за строеж на еднофамилна къща

Имате намерение да строите еднофамилна къща и ще Ви е необходимо финансиране? Това е значителна инвестиция и ще трябва да договорите много изгодни условия за кредит.

Проучете какви са условията и изискванията за отпускане на кредит за строителство на къща. Обърнете съществено внимание на:

  • Договаряне на условия – лихва и такси по кредита. При кредитите за строителство са важни таксите за усвояване и ангажимент.
  • Срок за усвояване – важно е да постигнете възможно най-дълъг срок за усвояване. След изтичането на предварително определения срок се начислява такса усвояване. Вариант да не плащате тази такса е да предоговорите условията в частта за усвояване. За предоговаряне също се дължи такса. Така, че най-добрият вариант е още в началото да договорите приемливи срокове, за да не се налага предоговаряне;
  • Погасителен план – договорете възможно най-дългият гратисен период, като погасяването по кредита да започне след пълното усвояване на кредита. Това е трудно постижимо, но може да бъде обсъдено с банката;
  • Обезпечение – задължително ще бъде ипотекирано правото на строеж, но това няма да бъде достатъчно обезпечение поне до достигане степен на завършеност груб строеж. Трябва да помислите какво допълнително може да предложите като обезпечение;
  • Самоучастие – коментирайте размера на самоучастието и начин на влагане – предварително или паралелно с кредита.
  • Процент финансиране – обсъдете възможностите за максимално финансиране. Тук трябва да имате предвид, че банката може да изиска по-голям процент да бъде вложено след завършване на определен етап на къщата.
  • Пазарната оценка на имота – оценката ще бъде на правото на строеж и бъдеща стойност на обекта. На отделните етапи на строежа, ще се определят междинни стойности за това как се извършва строителството.

Особеностите при ипотечните кредити за построяване на къща са много и съществени. Не трябва да се пропускат детайлите, за да не се окажете в неизгодна позиция. Важно е всичко да бъде обсъдено и договорено предварително. За тази цел ние ще Ви окажем съдействие по всички въпроси и в процеса на договаряне на условия. Ще Ви консултираме напълно безплатно.

Кредит за строеж на къща – важни особености

  • Сключване на договор за строителство – преди да сключите договор със строител се консултирайте с кредитен консултант. Важно е да сте наясно какви са изискванията на банките при финансиране на строеж, за да може преди сключване на договора за строителство да бъдат съобразени всички детайли и да не се налага подписване на анекс. По-лесно се договарят условия за сключване на първоначалния договор, отколкото да искате изменение на вече сключен договор. Обикновено строителите имат стандартни договори, но трябва да съобразите условията с конкретния казус;
  • Изваждане на строителна документация – необходимо е с искането за кредит да подадете и строителната документация, която трябва да бъде изрядна. Юрист на банката ще прегледа всички документи, след което ще даде становище на базата, на което ще може да се разгледа кредита. Задължително предварително трябва да бъде ясно има ли риск от правна гледна точка, след което да се разглежда кредита.

Ипотека за строеж на къща – изисквания

При кредит за строеж на къща задължително се ипотекира правото на строеж. За Вас като кредитополучатели е важно да знаете какви документи са необходими и на какъв етап се представят. След като юриста разгледа документите и има получено одобрение на кредита, следва да се пристъпи към подписване на договора за кредит и вписване на ипотеката.

Запознайте се предварително с нотариалният акт за вписване на ипотека, както и поискайте информация какви такси трябва да заплатите за вписване на ипотеката. Нотариуса по сделката ще Ви даде информация за размера на нотариалните и държавни такси, които следва да заплатите в деня на ипотеката.

Има редица особености, които трябва да бъдат съобразени, за да получите наистина изгоден ипотечен кредит. За да сте напълно спокойни в целия процес по отпускане на кредита, заявете консултация в сайта ни. Ние ще Ви помогнем да намерите най-доброто решение за получаване на ипотечен кредит.

Вижте още

Ипотечен кредит – данъчни облекчения

Nina Dimitrova

Покупка на недвижим имот с ипотечен кредит

Nina Dimitrova

Ипотечен кредит – условия

admin