КРЕДИТ 24/7
Ипотечни кредити

Ипотечен кредит за парцел

Как се отпуска заем срещу ипотека на парцел?

Имате намерение да закупите парцел и Ви е необходим ипотечен кредит? Как може да бъдете финансирани при изгодни условия?

Като обезпечение банките приемат земята, но в повечето случаи не е достатъчно да се ипотекира само тя, за да се отпусне ипотечен кредит. Това е така, тъй като пазарната оценка се намалява с определени от банката проценти, обикновено тези проценти са между 50-60%.

Важна е целта на кредита. Ако закупувате парцел с цел изграждане на къща, то тогава обсъдете цялата инвестиция с банката, която сте избрали да Ви финансира. Най-добре е да се направи цялостно предложение за финансиране. Така ще бъде разгледана едновременно покупката и строежа и може да получите по-добра оферта за кредит, както по отношение на ценовите параметри, така и от гледна точка на обезпечеността.

Всички въпроси за покупката на парцел с ипотечен кредит, обсъдете с кредитен консултант, за да намерите най-доброто решение. Заявете безплатна консултация в сайта ни и ще получите професионален съвет и съдействие за получаване на изгодна оферта за ипотечен кредит.

Как се учредява ипотека на парцел?

Изяснете предварително статута на парцела с продавача. Подгответе необходимите документи за имота – скица и данъчна оценка и сравнете данните с акта за собственост. Ако има разминаване в данните, трябва да се коригират, тъй като няма да може да се учреди ипотеката. Осигурете необходимите документи предварително. Така в случай на необходимост от допълнителни документи ще имате на разположение достатъчно време, за да ги осигурите.

След одобрение на кредита и подписване на договора за кредит, следва учредяване на ипотеката. Банката и нотариуса по сделката оформят всички необходими документи. Поискайте предварително да се запознаете с тях, за да може, ако има неясни клаузи да бъдат уточнени преди да се изповядва сделката.

Потърсете информация и за дължимите такси. Нотариуса ще Ви калкулира всички разходи, включително и дължимите към служба по вписванията, където ще бъде вписана ипотеката.

След вписване на ипотеката, в определените срокове Агенция по вписванията издава удостоверение за тежести, от което са видни тежестите върху имота. Ако ипотеката е надлежно учредена и няма други тежести, то следва усвояване на кредита и извършване на плащането към продавача.

Отправете запитване към нас и ние ще Ви съдействаме в целия процес – от договаряне на условия и избор на банка до финализиране на сделката.

Вижте още

Ипотечен кредит – предсрочно погасяване

Nina Dimitrova

Ипотечен кредит – какво трябва да знаем?

Nina Dimitrova

Ипотечен кредит – данъчна оценка

Nina Dimitrova