КРЕДИТИ 24
Ипотечни кредити

Ипотечен кредит – доходи

Какъв доход е необходим за жилищен кредит?

Искате да направите предварителни изчисления на доходите и вноската по ипотечен кредит, за да сте сигурни каква сума може да изтеглите? Имайте предвид, че за да бъде одобрен жилищен или ипотечен кредит са важни не само доходите. Банките разглеждат комплекс от фактори след анализа, на които може да се определи риска и съответно да се вземе решение за отпускане на кредит.

На въпроса „Какъв доход трябва да имаш за ипотечен кредит?“ може да се даде конкретен отговор след като се направят съответните калкулации на месечната вноска по кредита и се определи съотношението дълг/доход. При изчисляване на доходите банките имат различни подходи. Част от тях приемат единствено и само осигурителния доход. Друга част приемат реалния доход, само ако работодателят издаде съответната бележка, в която фигурира доходът, който реално се получава. Не всички работодатели, обаче предоставят такъв документ. Съответно веднага възниква проблем от гледна точка на доказване на доходите. Ако не може да докажете реалния си доход, то ще може да изтеглите по-малка сума като кредит. Така, че отговорът на този въпрос е труден и е много индивидуален.

Важно също така е каква оферта за ипотечен или жилищен заем ще изберете и при какви условия ще бъдете кредитирани. Отправете запитване към нас, ние ще Ви представим офертите на всички банки и ще направим сравнение на условията. Заедно ще изберем най-подходящата оферта и ще Ви консултираме по всички въпроси напълно безплатно.

Какъв е минималният доход за ипотечен кредит?

Банките обследват подробно доходите и задлъжнялостта. Над определена задлъжнялост не се допуска финансиране. С други думи, ако имате други кредити и задължения и месечните разходи по тях, включително и вноската по искания нов ипотечен кредит надхвърлят определен процент спрямо дохода, то кредитът няма да бъде одобрен. Обикновено задлъжнялостта не трябва да превишава 50-60%, но разбира се всяка банка има точно определен процент. Възможни са известни изключения, но трудно се допускат, тъй като се смята, че при висока задлъжнялост вероятността кредитополучателят да изпадне в затруднение е много по-голяма.

Трудно може да се определи минимален доход за ипотечен кредит, а и не би следвало да разчитате на определяне на минимална сума. Ако докажете доход, който е на границата на изискването на банката за кредитоспособност, то няма никаква гаранция, че кредитът ще бъде одобрен, защото за да се вземе решението се прави комплексна оценка на искането.

Трябва да се разгледат освен доходите и кредитоспособността, също така кредитна история, процент финансиране, обезпечение и други. Едва след това може да се направи преценка за възможността за отпускане на кредита.

Заявете консултация в кредитния ни портал. Ще Ви представим сравнителен анализ на офертите на банките и ще имате възможност за броени минути да изберете най-изгодното предложение. Освен това ще се възползвате от безплатна консултация по всички въпроси свързани с тегленето на ипотечен кредит.

Вижте още

Ипотечен кредит за гараж

admin

Консултации за ипотечен кредит

Nina Dimitrova

Видове ипотеки

Nina Dimitrova