КРЕДИТИ 24
Ипотечни кредити

Ипотечен кредит без поръчител

Ипотечен кредит без поръчителство

Изисква ли се поръчител при теглене на ипотечен кредит? По принцип тегленето на ипотечен кредит не е обвързано с изискване за поръчителство. Когато водите предварителни разговори с банките едва ли ще коментират нуждата от поръчител по кредита. Това не е основно изискване при отпускане на ипотечен или жилищен кредит и остава на заден план. Поради редица обстоятелства поръчител може да бъде изискан в хода на разглеждане на кредита.

 

  • Висока задлъжнялост – един от основните показатели, който разглеждат банките е кредитоспособността на кредитоискателя. Когато задлъжнялостта е на границата на приемливата за банката, то е възможно да бъде потърсен поръчител, ако няма други изключения;
  • Променлив доход – ако за разглеждания период е налице колебание на доходите като вид гаранция може да бъде поставено условие за поръчител;
  • Допуснато просрочие – наличие на текущо просрочие или просрочие с минимална сума също може да е причина да се изиска поръчител. Банките са много чувствителни по въпроса с кредитната история и наличие на закъснение отразено в кредитния регистър може да повлияе в негативна посока. Като компромисен вариант може да бъде договорено осигуряване на поръчител.

С изброените причини не се изчерпва вероятността банката да поиска поръчител и поради други обстоятелства. Поставено условие за поръчител означава, че банката има известни притеснения по отношение на сделката и това е причината да потърси допълнителен гарант.

Подобно условие може да Ви затрудни, тъй като не е лесно да бъде осигурен поръчител и то по ипотечен кредит, тъй като това е дългосрочен кредит обикновено не малък по размер. Затова може да обсъдите още в началото каква е вероятността да бъде поставено условие за поръчител. Може да разгледате различни предложения, за да изберете най-подходящият ипотечен кредит.

За да договорите най-добрите условия по ипотечен кредит, отправете запитване в кредитния ни портал. Ние ще Ви помогнем в преговорите с банките и ще Ви съдействаме в процеса на одобрение на кредита.

 

Вижте още

Ипотечен кредит на Акт 14

Nina Dimitrova

Ипотечен кредит – процент финансиране

Nina Dimitrova

Ипотечен кредит – заплата

Nina Dimitrova