КРЕДИТ 24/7
Ипотечни кредити

Ипотечен кредит без поръчител

Ипотечен кредит без поръчителство

Изисква ли се поръчител при теглене на ипотечен кредит? По принцип тегленето на ипотечен кредит не е обвързано с изискване за поръчителство. Когато водите предварителни разговори с банките едва ли ще коментират нуждата от поръчител по кредита. Това не е основно изискване при отпускане на ипотечен или жилищен кредит и остава на заден план. Поради редица обстоятелства поръчител може да бъде изискан в хода на разглеждане на кредита.

 

 • Висока задлъжнялост – един от основните показатели, който разглеждат банките е кредитоспособността на кредитоискателя. Когато задлъжнялостта е на границата на приемливата за банката, то е възможно да бъде потърсен поръчител, ако няма други изключения;
 • Променлив доход – ако за разглеждания период е налице колебание на доходите като вид гаранция може да бъде поставено условие за поръчител;
 • Допуснато просрочие – наличие на текущо просрочие или просрочие с минимална сума също може да е причина да се изиска поръчител. Банките са много чувствителни по въпроса с кредитната история и наличие на закъснение отразено в кредитния регистър може да повлияе в негативна посока. Като компромисен вариант може да бъде договорено осигуряване на поръчител.

С изброените причини не се изчерпва вероятността банката да поиска поръчител и поради други обстоятелства. Поставено условие за поръчител означава, че банката има известни притеснения по отношение на сделката и това е причината да потърси допълнителен гарант.

Подобно условие може да ви затрудни, тъй като не е лесно да бъде осигурен поръчител и то по ипотечен кредит, тъй като това е дългосрочен кредит обикновено не малък по размер. Затова може да обсъдите още в началото каква е вероятността да бъде поставено условие за поръчител. Може да разгледате различни предложения, за да изберете най-подходящият ипотечен кредит.

Предимства на ипотечния кредит без поръчител

 • Независимост и свобода: С ипотечния кредит без поръчител, вие сте самостоятелни в процеса на финансиране на жилището си. Не е нужно да натоварвате приятели или семейство с отговорността да бъдат поръчителите ви.
 • По-бърз процес на одобрение: Тъй като няма нужда от провеждане на процедура за оценка на поръчителя, ипотечният кредит без поръчител обикновено се одобрява по-бързо. Това ви позволява да осъществите своята мечта за собствен дом по-бързо.
 • Гъвкави условия: Някои финансови институции предлагат гъвкави условия при ипотечния кредит без поръчител, включително по-ниски лихвени проценти, дълъг срок на погасяване и възможност за префинансиране.

Как да кандидатствате за ипотечен кредит без поръчител?

Процесът на кандидатстване за ипотечен кредит без поръчител обикновено е подобен на този при традиционните ипотечни кредити. Ето основните стъпки, които трябва да следвате:

 1. Проучете пазара и сравнете различните предложения за ипотечни кредити без поръчител. Определете кое е най-подходящото за вас.
 2. Съберете необходимите документи, включително доказателства за доходите и лична идентификация.
 3. Кандидатствайте в банката или финансовата институция, която предлага ипотечни кредити без поръчител.
 4. Предоставете пълната информация за себе си, своите финансови възможности и предстоящата сделка с недвижим имот.
 5. Подайте заявление за кредит и изчакайте одобрение от страна на банката.

Изисквания за получаване на ипотечен кредит без поръчител

Всяка финансова институция може да има свои изисквания и критерии за предоставяне на ипотечни кредити без поръчител. Общите изисквания обикновено включват:

 • Стабилни финансови доходи: Кредиторът ще провери вашия доход, за да се увери, че ще можете да изплащате месечните вноски по кредита.
 • Добра кредитна история: Имате по-големи шансове за одобрение, ако имате добра кредитна история с надеждни и своевременни плащания на предишни кредити и задължения.
 • Предоставяне на необходимата документация: Ще трябва да предоставите документи, които потвърждават вашите финансови възможности и самоличност.

Какво трябва да знаете преди да кандидатствате за ипотечен кредит?

Преди да кандидатствате за ипотечен кредит без поръчител, е важно да знаете следното:

 • Разберете детайлно условията и изискванията на кредитната институция, от която планирате да получите кредита. Прочетете внимателно документите и се уверете, че разбирате всички условия.
 • Изчислете внимателно месечните вноски и се уверете, че ще можете да ги изплащате безпроблемно в рамките на вашия текущ бюджет.
 • Преценете своята финансова стабилност и рисковете, свързани със задълженията по кредита. Бъдете реалисти и се уверете, че ще можете да поемете финансовата отговорност.

За да договорите най-добрите условия по ипотечен кредит, отправете запитване в кредитния ни портал. Ние ще ви помогнем в преговорите с банките и ще ви съдействаме в процеса на одобрение на кредита.

Често задавани въпроси

Минималният размер на първоначалната вноска може да варира в зависимост от банката или финансовата институция. Обикновено е между 10% и 20% от цената на имота.
Времето за одобрение варира, но обикновено отнема около 2 седмици до 1 месец.
Ипотечният кредит без поръчител предлага по-голяма независимост, по-бърз процес на одобрение и гъвкави условия за погасяване.
Налице са алтернативни възможности за кандидатстване за ипотечен кредит без поръчител, като представите доказателства за стабилни доходи от други източници или алтернативни форми на заетост.
Можете да използвате онлайн калкулатор за ипотечни кредити, който ще ви помогне да изчислите очакваните разходи и месечни вноски спрямо лихвения процент и срока на кредита.

 

Вижте още

Ипотечен кредит – процент финансиране

Nina Dimitrova

Ипотечен кредит – данъчна оценка

Nina Dimitrova

Продажба на имот с ипотека

Nina Dimitrova