КРЕДИТ 24/7
Информация Ипотечни кредити

Ипотека на апартамент

Как се купува апартамент с ипотека?

Ще купувате жилище и искате да изтеглите ипотечен кредит? Какви са стъпките и процедурите при закупуване на имот с ипотека?

  • Проучете възможностите за теглене на жилищен кредит – какви са условията за процент финансиране и процент на задлъжнялост на кредитоискателя. Това са двата най-съществени въпроса още преди да търсите оферти за кредитиране. Трябва да сте наясно с доходите, които получавате каква максимална сума може да Ви отпусне банката. В случай, че сте харесали жилище, но не може да получите нужната сума, то няма да може да реализирате покупката. Затова, на първо място трябва да сте наясно с изискванията към кредитополучателите.
  • Разглеждане на оферти за жилищни кредити – след като сте направили първоначални проучвания може да потърсите оферти за финансиране. Потърсете оферти от няколко банки и сравнете всички параметри. Ако това Ви изглежда трудно, то ние ще Ви окажем пълно съдействие. Ще Ви представим офертите на банките и ще изберем заедно с Вас най-изгодната.
  • Сключване на договор за покупко-продажба – преди да подпишете договор, поискайте справка от имотния регистър. Така ще се уверите, че върху имота няма вписана друга ипотека. В случай, че има трябва да изясните кога и как ще бъде заличена. Уговорете клаузите за плащане в съответствие с изискванията на банката, която ще Ви финансира. Най-добре ще е да направите консултация и да обсъдите клаузите на договора с кредитен консултант.

Кандидатстване за ипотечен заем

След избора на имот следва процеса по кандидатстване, който отнема не малко време и трябва да го предвидите преди да сключите предварителен договор с продавача.

  • Осигуряване на документи и разглеждане на кредита – от банката ще получите списък с необходими документи. Нашият съвет е да представите всички изискани документи още в началото с подаване на искането. Да вземете входящ номер на искането си и да искате отговор в обещаните Ви срокове. Ако подадете всички документи още в началото, няма да се получи забавяне на решението поради липса на конкретен документ.
  • Договаряне на условия – след разглеждане на документите, банката ще Ви представи условията, при които е одобрен кредита. Поискайте ги в писмен вид, за да може да ги обсъдите с кредитен консултант. Преди да приемете условията трябва да обмислите дали може да ги изпълните. Ако има такова условие, то се опитайте да го промените във вид, в който ще е изпълнимо.
  • Подписване на договор за кредит – при подписването трябва всички условия да са изяснени. Също така, да проверите правилно ли са отразени в договора.
  • Вписване на ипотека върху имота – банката и нотариуса по сделката съвместно изготвят нотариалния акт, както и всички съпътстващи документи. Запознайте се с текстовете предварително и обсъдете с нотариуса възникнали въпроси. Друг важен момент е заплащане на таксите по вписване. От нотариуса ще получите точна информация какъв е размера на таксите, за да ги преведете в деня на сделката.
  • Усвояване на кредита – усвояването е възможно след издаване на удостоверение за вписана ипотека в полза на банката кредитор. И след като сте изпълнили условията за усвояване, банката ще разреши плащане към продавача на имота.

Всяка една стъпка има конкретни особености и рискове. Трябва да бъдете изключително внимателни във всеки един етап при теглене на кредит.

Отправете запитване към нас и ние ще Ви консултираме напълно безплатно. Ще Ви помогнем да изберете банката и офертата с най-изгодни условия. В целия процес по отпускане на кредит ще бъдем до Вас. Ще Ви окажем пълно съдействие, за да постигнете целта си и да закупите желания дом.

Вижте още

Ипотечен кредит с фиксирана лихва

Nina Dimitrova

Срок за одобрение на ипотечен кредит

Nina Dimitrova

Съдействие за ипотечен кредит

Nina Dimitrova