КРЕДИТИ 24
Информация Ипотечни кредити

Ипотека и кредит – различия

Ипотечен кредит и вписване на ипотека

Какви са особеностите при теглене на ипотечен кредит и учредяване на ипотека? За да не възникнат непредвидени ситуации и да се окажете в затруднено положение е добре да имате информация за целия процес по отпускане на кредит и учредяване на обезпечение.

Какви са стъпките за получаване на ипотечен кредит?

  • Договаряне на условия – може да договорите индивидуални условия по кредита, както ценови, така и допълнителни условия
  • Подаване на искане за кредит – подгответе пълен комплект от документи и ги подайте едновременно с искането.
  • Одобряване на кредита – в процеса на одобрение е възможно да възникнат различни въпроси и казуси. Ако има условие, което считате за неизпълнимо или ще се затрудните да го изпълните, то го комуникирайте още докато кредитът не е одобрен. Само по този начин условието може да претърпи корекция и да е във вид, в който ще бъде изпълнимо от Вас.
  • Подписване на договор за кредит – прочетете всички клаузи и проверете спрямо одобрението.
  • Избор на нотариус и подготовка на ипотеката – при кой нотариус ще бъде сделката се определя от кредитополучателя. След като проектът на ипотеката е готов го изискайте от банката, за да имате възможност да прочетете всичко, което следва да подпишете при нотариуса. Така ще имате възможност да обсъдите неясни клаузи, които Ви притесняват.
  • Заплащане на дължимите такси – преди изповядване на сделката трябва да са платени таксите към нотариуса и към служба по вписванията.
  • Учредяване на обезпечение – след като сделката се изповяда при нотариус, следва да се впише и в Агенция по вписванията. Това е задължение на нотариуса.
  • Усвояване на кредита – допуска се след удостоверяване на вписаната ипотека с удостоверение за тежести издадено по съответния ред от служба по вписванията. При наличие на изпълнени условия съгласно договора за кредит, банката ще разреши ползване на суми от кредита.

Кредит чрез ипотека – какви са възможните варианти?

Ипотечен кредит се отпуска при:

  • Закупуване на имот – ипотекира се имотът, който ще се закупува с кредита.
  • Ипотекиране на собствен имот – това е т. нар. нецелеви ипотечен кредит. Имате собствен имот, ипотекирате го и може да ползвате сумите от кредита без да е необходимо да доказвате на банката за какво ще използвате парите. Тези кредити се отпускат за текущи нужди, за ремонт и реконструкция, за обзавеждане, обучение или други непредвидени разходи.

И в двата случая в полза на банката трябва да бъде учредена ипотека. След подписване на договора за кредит се пристъпва към учредяване на обезпечението. Вписването се извършва след като сделката е изповядана при нотариус.

При получаване на удостоверение за тежести, от което е видно, че има вписана единствено ипотека в полза на банката кредитор се разрешава ползване на суми от кредита. При покупка на имот с кредит, покупната цена се превежда директно от банката на продавача. При ползване на ипотечен кредит за текущи нужди банката отпуска средствата по сметка на кредитополучателя и той може да се разпорежда с тях.

За да бъдете спокойни в целия процес по разглеждане и одобрение на кредита заявете консултация с нас. Ще Ви представим предложенията на всички банки и заедно ще изберем най-изгодния ипотечен кредит. Ще Ви съдействаме и ще Ви помогнем да избегнете потенциални рискове и да договорите най-добрите условия.

Вижте още

Кредит до 4000 лв

admin

Преструктуриране на кредит

admin

Кредит в лева или кредит в евро?

admin