КРЕДИТ 24/7
Информация Кредитни карти

Изисквания за кредитна карта

Изисквания за издаване на кредитна карта

Искате кредитна карта, но не сте сигурни дали отговаряте на изискванията на банките? Най-добрият начин е предварително да съберете информация, да разгледате реда, по който се издават картите и критериите, на които трябва да отговаряте, за да получите кредитна карта. След като имате цялата налична информация ще сте наясно за условия и изисквания и по-лесно бихте могли да определите към коя кредитна институция да се насочите. Разбира се, не само изисквания са важни, а определящи са и ценовите условия. Но все пак, ако не отговаряте на критериите на банките, то няма да може да получите желания кредитен лимит. Ето защо, на първо място е добре да бъдат проучени изискванията на банките.

За да Ви улесним, ще ги групираме по степен на значимост:

  • Чиста кредитна история – задължително условие е наличието на коректно обслужвана кредитна експозиция, без наличие на просрочия. В случай, че сте допускали закъснения по кредитите, то трябва да проучите възможностите за издаване на карта. Изключения по отношение на кредитната история са възможни само при определени условия – при обяснима причина, подкрепена със съответните документи.
  • Кредитна задлъжнялост – банката ще определи процент на задлъжнялост и ако изчисленият процент е висок, то вариантите са да се редуцира кредитния лимит, който може да бъде одобрен или в краен случай искането да бъде отказано. Определящо за задлъжнялостта е размерът на месечните задължения по кредити и лизинги и месечните доходи.
  • Размер на доходите – осигурителен и реален доход.

Издаване на кредитна карта – условия

Условията за издаване на кредитна карта могат да бъдат различни за всяка една банка в зависимост от нейната кредитна политика. Но има няколко основни валидни за всички независимо към коя кредитна институция сте се насочили.

  • Пълнолетен български гражданин с валиден документ за самоличност;
  • Редовна кредитна експозиция;
  • Наличие на минимален доход;
  • Коректно попълнено искане за издаване на кредитна карта.

След като сте подали искането за кредитна карта, следва разглеждане и одобрение. При положително решение се пристъпва към изготвяне и подписване на договор за кредитен лимит. Преди да подпишете проверете всички клаузи и условия и ги сравнете с предварително договорените. Възможно е да има разминаване, включително и технически грешки. Затова е добре всичко да бъде прегледано и обсъдено преди да подпишете.

След оформяне на всички документи, банката ще заяви издаване на пластиката, което отнема максимум 7 дни. Възможно е експресно издаване за 48 часа, което се заплаща допълнително. Ако Ви е необходима картата в кратък срок, то трябва да съобразите възможностите за издаване.

Разгледайте условията на банките в кредитния ни портал и изберете най-изгодната оферта, след което заявете искането си на момента онлайн по лесен и бърз начин.

Вижте още

Онлайн кредитиране

admin

Безконтактна Кредитна от Пощенска банка – MasterCard World

admin

Лесни кредити

admin