Застраховката гражданска отговорност

Особености на застраховката гражданска отговорност

При застраховка „Гражданска отговорност” застрахователната фирма припокрива застрахования гражданин за евентуално нанесени от него щети по време на управлението на използвано от него МПС на трета страна. Тя е от групата на задължителните и се подписва от всички хора, които управляват МПС, което търговецът притежава.

Застраховка гражданска отговорност какво покрива

Когато човек реши да прехвърли собствеността върху своето МПС на трето лице в периода, в който застраховката още не е изтекла, то нейния срок продължава да тече и застрахователя не излиза от отговорност да покрие щетите при посочено в нея събитие. Всички права и отговорности по застраховката се прехвърлят върху новия притежател на МПС. В тази ситуация новия притежател следва да е запознат със своето задължение в седемдневен срок от прехвърлянето на превозното средство, той трябва да осведоми съответната застрахователна компания, че той е новия титуляр. Ако това не бъде изпълнено, застрахователната фирма може да изиска средствата по дължимите вноски от застрахователната премия. В случай, че новият собственик не информира фирмата за покупко-продажбата на МПС-то, полицата остава валидна и при евентуално ПТП застрахователната агенция следва да покрие обезщетение на пострадалия.

Застраховка по електронен път

Когато човек реши да сключи този вид застраховка първата стъпка, която е желателно да предприеме е да сравни цените в различните застрахователни агенции, за да направи информиран избор. Той може да даде своя имейл в няколко фирми и да изчака да му бъдат изпратени различни предложения за застраховки гражданска отговорност на посочения от него Е-мейл адрес.

Хората, които не се чувстват уверени, че ще се справят, могат да изискат физическа среща със застрахователен агент на избраното от тях застрахователно дружество. Той ще ги подкрепи в комуникацията с избраната от тях фирма, може да им разясни нещата, които не разбират и ще ги насочи, в случай, че е необходимо. За застрахователната полица също не е необходимо да се губи време по чакане на гишета или редене по опашки. Достатъчно е да се заяви по електронен път заявката тя да бъде изпратена на постоянния адрес на застрахованото лице, независимо в коя част от страната живее, като доставката обикновено е за сметка на потребителя.

ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ОНЛАЙН. НАЙ-НИСКИТЕ ЦЕНИ. 

бързи кредити

 

Застраховка гражданска отговорност какво покрива

Гражданска отговорност изплащане на щети

Застраховка гражданска отговорност в неделя

Застраховка гражданска отговорност цени

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *