Животозастраховка

Цeнa нa застраховки живот

Има не малко животозастрахователни компании и различни мнения за тях!

Ако се колебаете кое да изберете застраховка или депозит и въпреки всичко изберете застраховки живот, то вторият въпрос, който човек си задава е : „Колко мога да платя?”.

Вноските по сключената застраховка се правят еднократно, веднъж в месеца или веднъж в годината и следва да се съотнесат с доходите и разходите на домакинството. Както и при другите видове застраховки и при застраховката живот сумата, която се дължи се опрделя от застрахователния размер, посочен в договора. Колкото тя е по-голяма, толкова по-голяма ще бъде съответно и премията. Естествено, при нужда договорената предварително сума на премията може да се промени и дори понижи след подписване на застрахователната полица. Наред с това законът урежда правото на гражданите застраховката да може да се прекратява предсрочно, при което следва да се погаси откупния й размер.

Правото на откупването се получава 2 години след подписване на полицата, в случай, че премиите се внасят без просрочия. Това условие дава възможност на гражданите да се откажат от полицата и да им бъде изплатена предварително определен размер.

Животозастраховане същност

Нека разгледаме един пример на действащо предложение за смесен договор за животозастраховка за човек, който е на 35 г. Той заявява, че желае полицата му да покрива периода от петнадесет години и цената му в случая е 8600 евро. Тогава вноската на месец ще бъде 50.36 евро. В този случай раходите за премии докато изтече застрахователната полица ще се равняват на 9064.80 евро. След като изтече този период, дружеството следва да компенсира застрахования с 8330.48 евро заедно с допълнителната насъбрана доходност за периода. Застрахователните дружества не дават точна информация за нейната сума, но по мнение на специалистите тя е близо 5 % като варира при различните дружества. Никоя фирма не би дала точна сума за евентуалната доходност в бъдеще, тъй като тя се изчислява въз основа на доходите в инвестиционния портфейл на дружеството през изтеклата година. За да може потребителят да си представи по-нагледно ситуацията фирмите обявяват доходите си за изминал преиод. В случай на смърт на застрахования неговите наследници ще бъдат компенсирани с 8600 евро заедно с насъбралата се лихва към датата на леталния край. Важна особеност в този аспект е, че този размер ще се изплати, без значение колко премии са платени.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *