КРЕДИТИ 24
Информация Ипотечни кредити

Възрастова граница за ипотечен кредит

Има ли възрастова граница при ипотечните кредити?

Ще теглите ипотечен кредит, но е важен максималният срок, за който може да Ви бъде отпуснат? За да се определи възможният максимален срок трябва да се съобразят няколко важни елемента:

  • Доходите и задлъжнялостта – на базата на доходите се определя кредитоспособността. В зависимост от възможностите за погасяване се определя максималният възможен срок по кредита. Изчислява се съотношението дълг/доход и се съобразява изискването за остатъчен доход на член от семейството. На базата на всичко това може да се определи срока на кредита.
  • Възрастта при изтичане срока на кредита – след изчисляване на кредитоспособността се взема предвид и изискването за възрастта на кредитоискателя. Ако не може да бъде отпуснат кредита за срока, при който е изчислена кредитоспособността поради наличие на възрастово ограничение, то следва да се анализира отново при намален срок на кредита съобразен с възрастта.

Кредитоспособността и възрастта са двата елемента, които трябва да бъдат съобразени и анализирани едновременно, за да може да се определи срокът на кредита.

Всяка банка има конкретни изисквания по отношение на възрастта, която кредитополучателят не трябва да превишава при изтичане на кредита. Максималната възраст на кредитополучателят е различна при банките, но не може да бъде повече от 65 или 70 години. Част от банките определят различна възраст за жените и за мъжете, но като цяло не може да се превишават определените години.

Ако правите предварителни изчисления, за да определите към коя банка да се насочите, то трябва да имате предвид възрастовото ограничение. Разгледайте внимателно офертите и преценете коя ще бъде най-изгодна при по-кратък период на кредита, ако не може да се вместите във възможно най-дългия срок. Важно е определената вноска при по-кратък срок на ипотечния кредит да не Ви затруднява по никакъв начин. В противен случай ще ползвате кредит, който напред във времето ще доведе до неприятни за Вас последици.

За да сте сигурни в избор на оферта направете предварителна консултация с наш кредитен консултант. Ще обсъдите искането за кредит и възможностите за получаване на най-добрата оферта.

Вижте още

Какво е ГПР?

admin

Ипотечен кредит без поръчител

Nina Dimitrova

Онлайн кредитиране

admin