КРЕДИТИ 24
лого

Оценка 4.5

4.5/5

ГПР

18,28%

Срок

6-180 мес.

Сума

до 2 000 000 лв.

Одобрение

до 30 минути

Представителен пример: При кредит обезпечен с ипотека в размер на 10 000 евро, за срок от 12 месеца, при 1% месечна променлива лихва за срока на кредита и изплащане чрез 12 месечни анюитетни вноски, всяка в размер на 888.49 евро. Общите разходи по кредита са 915.24 евро, в т.ч. лихви и такси. Общата сума, дължима от потребителя е в размер на 10 915.24 евро. Годишният процент на разходите по кредита (ГПР) за примера е в размер на 18.28%.

Профил на компанията

„Кредит Тръст“ ООД е част от БенчМарк Груп АД, стартирала дейност в България през 2003 г. Дружеството предлага ипотечни кредити срещу предоставяне на обезпечение.

Предимства на предлаганите кредити са:

 • Сума на кредита – над 10 000 лв.;
 • Бързо одобрение на искания кредит;
 • Без доказване на доходите;
 • Без разглеждане на кредитна история;
 • Обединяване на просрочени кредити;
 • Гъвкави схеми на погасяване;
 • Улеснена процедура за получаване на сумата от кредита.

Продукти и услуги от CreditTrust

Кандидатстване

Възможностите за кандидатстване са по един от изброените начини: изцяло онлайн, по телефона или на място в офиса на компанията след предварително уговорена среща с консултант.

Условия

 • Финансиране до 80% от пазарната цена, определена от компанията;
 • Първа или втора по ред ипотека в полза на дружеството;
 • Ипотека на недвижим имот или залог на движими вещи;
 • Гратисен период – по договаряне.

Недостатъци

При ползване на по-голям по размер кредит, срокът за погасяване е сравнително кратък.

Чести въпроси

След първоначална консултация се определят и необходимите документи, тъй като всяко искане има свои специфични особености.

В случай на затруднения за плащане на месечните вноски е добре да се направи консултация с цел уточняване на възможностите.

Изготвянето на оценката е безплатно за клиента.

Кредитите се отпускат без такса за разглеждане, анализ и усвояване.

Да, в рамките на 30 минути се получава отговор по запитването.

Като обезпечение се приемат недвижими имоти, машини и оборудване, вземания, дялове и други.

До 3 дни след учредяване на ипотеката в полза на кредитната компания.

Мнения на потребители

Ирена Иванова

С кредит от Кредит Тръст обединих няколко задължения, които имах и трудно погасявах.

Васил Пенев

Имах забавени плащания по кредити, които ползвах. Одобриха ми ипотечен кредит и погасих всички задължения.

Петър Красимиров

Рефинансирах просрочени кредити от банки и бързи кредити.Сега плащам една вноска.

  Информация за компанията

  лого

  Адрес: гр. София

  бул. „Черни връх“ 32, вх. А

  „Кредит Тръст“ ООД е регистрирана в БНБ под № BGR00408.