Медицинска застраховка при пътуване в чужбина

Медицинска застраховка цена

Съществува изискване събитието да настъпи на територията на чужда страна. На тази застраховка имат право български и небългарски физически и юридически лица. Застрахователната полица има покритие, когато инцидентът настъпи в Р. България или на територията на държавата на пребиваване или в която лицето има гражданство.

Основните рискове, които застраховката обезщетява са медицински разходи, възникнали от инцидент или акутна болест и репатриране.

Летален край или трайна загуба на работоспособност, възникнала при инцидент, кражба на лични вещи, гражданска отговорност към друго лице и пр. са допълнителни възможности към главната полица. Периодът може да бъде посочен по желание на застрахованото лице в интервала от 1  до 365 дни.

Обект на застраховката за пътуване в чужбина може да са един или група хора. Тя може да се сключи от български или чуждестранни лица за времето, в което ще пребивават извън Р. България.

Главната цел на този продукт е:

– да покрие неочаквани разходи;

– да покрие обезщетение при инцидент;

– да осъществи съдействие, като тук се включва и репатриране (връщане в отечеството) на лицето при възникване на дадено събитие като нещастен случай или акутно заболяване (бързоразвиващо се болезнено заболяване, което се нуждае от спешно лечение и крие риск от смърт).

 

Ако човек иска да сключи застраховка за пътуване в чужбина е желателно да се информира, че по този начин:

– ще спести значителна част от разходите си при възникване на неблагоприятно застрахователно събитие;

– ще си гарантира спокойствие и комфорт;

– ще си спести проблеми и неприятности;

– ще се чувства сигурно и в добро настроение.

Сумата се определя въз основа на политиката на конкретната застрахователна агенция. Тя зависи от регламента на фирмата и взима предвид различни фактори като броя на хората, които ще се включат в нейното покритие, пакетите, които се предлагат, както и срокът, който обхваща. Застраховката може да варира и по отношение на държавите, които ще бъдат посетени.


FAQ

Здравна застраховка за европа
Туристическа застраховка онлайн
Медицинска застраховка за сащ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *