КРЕДИТ 24/7

ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ

Намерете най-добрите условия за ипотечен кредит - бързо, лесно и безплатно.

Жилищни кредити от банки

Кредити за покупка на апартамент, ремонт и довършителни работи, за строеж на къща и други.
Подай запитване за най-добрите индивидуални оферти за теб + безплатна консултация.

Бързи ипотечни кредити

Кредити без доказване на доходи или с влошена кредитна история.
Подай безплатно запитване и очаквай индивидуална оферта

Ако разполагате с официални доходи и добра кредитна история, може да се насочите към банковите оферти за ипотечни кредити, тъй като може да получите много по-добри условия от небанковите кредити.
При наличие на влошена кредитна история или без доказвне на доходи, за вас остава вариант за получаване на кредит от небанкова компания с по-либерален режим на одобрение.

За вас услугата е напълно безплатна! Консултантите на кредитните посредници получават възнаграждение от банките при сключена сделка.

Най-добрия кредит и най-подходящата банка е различна в зависимост от индивидуалните специфики на клиента и типа на сделката.
Параметрите, от които са зависи са много, като например: доходи, размер на кредита, възраст, процент на собственото участие, вид на лихвен процент, валута на кредита, сектор на работодателя, ползвани съпътстващи банкови услуги, вид кредит, тип строителство, допълнително договаряне и други.
По тази причина е най-добре към всеки клиент да се подходи индивидуално, за да получи най-добрия кредит с най-изгодните условия и от най-подходящата банка.

За всеки клиент се сравняват офертите от всички банки, които могат да отговорят на неговите изисквания.
Селектират се най-изгодните предложения, за да може да бъде направено последващо сравнение на всички параметри и клиента да може да избере най-подходящата банка.

За всеки отделен случай се преценява, дали е необходимо предварително одобрение от банка.
Целта е клиента да бъде спокоен, че ще може да получи желания кредит.

Всички банки в страната имат изискване за официални постоянни доходи и добра кредитна история!
В някои небанкови кредитни институции се предлагат и ипотечни кредити при по-либерален режим (например без доказани доходи или при влошена кредитна история), като тези кредити често са с по-високи лихви.
За кредит без официални доходи подайте безплатно запитване.

За всички банки е важно доказването на официални доходи, като обезпечението е допълнителна гаранция за кредита.
За кредит срещу обезпечение може да подадете безплатно запитване.

Всички банки имат изискване за добра кредитна история за разрешаване на кредит.
Какво всъщност е добра кредитна история не е напълно точно определено, тъй като ако сте имали просрочия е от значение кога са били (дали са в последната година или преди това), както и колко пъти за какъв период от време е имало просрочени плащания (дали са били над 1 месец, над 3 месеца или повече). Ако в момента имате забавени плащания над 30 дни и за последните 6-12 месеца сте имали забавени плащания над 1 месец, вероятно ще ви бъде трудно да получите банков кредит от повечето банки.
Остава варианта да направите предоговаряне и да подобрите кредитнта си история, за получаване на кредит от банка.
А от небанкова кредитна компания имате шанс за одобрение и при влошена кредитна история, като разликата е, че банковите кредити предлагат по-изгодни лихвени условия.

Размерът на кредита, който можете да получите зависи от нетните доходи на семейството, както и от стойността на закупувания имот.
Най-общо погасителната вноска може да бъде до 50-60% от разполагаемите нетни доходи, като разбира се всеки случай е индивидуален и зависи от възрастта на кредитоискателя, времето при последния работодател, сектор, алетернативни доходи, собствено участие и други.

Можете да подадете запитване за всички видове банкови кредити:
В зависимост от целата кредитите са: за покупка на апартамент, за строеж на къща, за ремонт и довършителни работи, нецелеви ипотечен кредит, за апартамент в процес на изграждане:
Според източника на доходи: с доходи от страната или за българи работещи в чужбина.

Нашият опит показва, че е най-добре да отправите запитване своевременно, за да можем да Ви ориентираме за всички възможности и най-подходящите варианти за Вас.
При направено запитване още в началния етап на проучване ще имате ясна обратна връзка - какъв кредит ще можете да получите, в кои банки какви са вариантите, как да се сключи предвариелния договор за покупка, както и как да се предпазите от възможни рискове при покупката, от загуба на капарото и за получаване на кредит от най-добрата за вас банка!

Обслужването на голям обем сделки, многобройни клиенти и отлична бърза комункация с банките, дават възможност за бързо получавване на оферти и допълнително идивидуално договаряне за постигане на най-добрите условия за всеки отделен клиент.

Ползването на консултации е полезно дори и за професионалисти в областта на финансите, тъй като спестява много време, нерви и пари! Дори и да имате близък в някоя банка, на който можете да разчитате, той ще е запознат отличано с условията в неговата банка. А възможностите са много и при различни случаи различен кредит може да бъде най-похдоящия вариант за Вас!
Получавате лесени за сравнение оферти, допълнителни консултации за предимствата и недостатъците на всяка от банките, нужните документи, срокове, както и какви са рисковете и как да ги избегнете.
Получавате безплатен помощник, към който можете да се обърнете за всякакви въпроси и за пълно съдействие с документите и комуникацията с банките.

Как работим

Имаш въпроси за получаването на банков ипотечен кредит?

Не се колебай да отправиш запитване за БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!

Безплатни консултации и съдействие

Гарантирано спокойствие и сигурност при успешното получаване на най-изгоден кредит

 • Ще се постараем да обясним всичко необходимо на разбираем език, като ще отговорим на всички твои въпроси или притеснения
 • Ще калкулираме предварително какъв кредит ще можете да получите, за да може да сте спокойни при избора на имот
 • Ще подготвим лесно сравнение на най-изгодните оферти за бързо и удобно съпоставяне на всички условия и параметри
 • Ще получим индивидуални оферти с възможните специални отстъпки или преференции
 • Може да обсъдим предимствата и недостатъците на различните оферти и спецификите на всяка от банките
 • Може да съдействаме с банките от договарянето и структурирането, до подготовка на документи за одобрението и финализиране на сделката
 • Може да съгласуваме предварително одобрение, за да сте спокойни, че при капариране ще получите желания кредит
 • Възможност за съдействие във връзка с документите за кандидатстване за кредита, за доходите и обезпечението
 • Възможност за преглед на документите на обезпечението, за да се предпазим от имотни рискове и отказ от финансиране
 • Опция за съгласуване на предварителния договор за покупка, за да се предпазим от загуба на капаро при отказ от финансиране
 • Пълно съдействие от А до Я за успешно финализиране на сделката

Предимства при използването на кредитен посредник

Опит, професионализъм и независимост. 100% безплатно

Никога не е било по-лесно да вземеш ипотечен кредит:

БЕЗ излишно обикаляне на банките
БЕЗ сложни за сравнение оферти
БЕЗ притеснения от неясни условия
БЕЗ тромави преговори
БЕЗ изненади в последния момент
БЕЗ уловки и малки букви
БЕЗ притеснения от загуба на капаро
БЕЗ комуникация с много банки
БЕЗ загуба на време
БЕЗ излишни разходи

Наистина ли услугите са безплатни?

 • Да, всички запитвания и услуги предлагани във ВСИЧКИ КРЕДИТИ са 100% безплатни.
 • Кредитните консултанти за ипотечни кредити получават възнаграждение от всички финансовите институции за кредитно посредничество.
 • Това прави услугата безплатна за клиента, а консултацията е независима от други интереси.

Най-новите оферти

 • Текущо актуализиране на всички нови оферти
 • Сравняваме над 300 различни кредитни оферти
 • Индивидуални отстъпки и преференции

Въпроси, с които можем да ти помогнем:

 • Какъв е максималния кредит, който можеш да получиш?
 • Какви доходи са нужни за получаване на кредит?
 • Кои са банките с най-изгодни ипотечни кредити?
 • Как да получиш ипотечен кредит със 100% финансиране?
 • Как да получиш предварително одобрение за кредит?
 • Нужно ли е да разполагате със самоучастие?
 • Може ли да получиш кредит с доходи от чужбина?
 • Какви документи са нужни за получаване на ипотечен кредит?
 • Какво трябва да знаем за получаването на ипотечен кредит?

Заяви безплатна предварителна консултация

 • Имате получени оферти от различни банки, но те са трудни за сравнение
 • Пазарната оценка на имота се оказва занижена и не можете да получите желания кредит
 • Платили сте капаро, а процедурата по одобрението на кредита се бави много време
 • Доходите се оказват недостатъчни за получаване на нужния размер кредит
 • Капарирали сте имот, който банката отказва да ипотекира въпреки предварителното одобрение
 • Одобрен е по-нисък размер кредит и не можете да платите цялата стойност
 • В последния момент е поставено изискване за съдлъжник или поръчител
 • Имате затруднения при получаване на кредит поради забавени плащания в миналото
 • Банката поставя допълнителни условия при одобрението
 • Банката отказва да финансира имот, който е в процес на изграждане
 • Официалните доходи на домакинството се оказват недостатъчни
 • Получавате кредит, който не ви е достатъчен за ремонтни и довършителни работи
 • Пропуснали сте да предвидите разходите за ипотеки или последващите допълнителни разходи
 • Не разполагате с необходимото собствено участие или нямате достатъчно средства за ремонт
 • Банката изисква да увеличите собственото си участие или намалява кредита
 • Условията на сключения предварителен договор с продавача се оказват неизпълними

Информацията ти спестява пари