КРЕДИТ 24/7
Застраховки

Гражданска отговорност

Застраховка гражданска отговорност цени

Валидност на гражданска отговорност

Застраховката гражданска отговорност е задължителна и едногодишна, например от 25 март тази година ще изтече на 25 март през следващата година.Застрахователната компания покрива щетите, които собственикът на МПС е причинил на трета страна до някаква степен, но не напълно. Лимитът зависи от страната, в която се е случил инцидентът. За нашата страна този лимит се определя на 700 хил лв. за всяка ситуация, в която има пострадало трето лице и 1 млн. лв., когато лицата са повече от едно. За щети, нанесени върху частна недвижима собственост този лимит е 200 хил. лв. независимо от обстоятелствата. Добре е да се знае, че ако щетите са над тази сума ще трябва да застрахованият ще трябва да се издължи на потърпевшия реципрочно.

Документи за гражданска отговорност

След подписване на застрахователната полица е необходимо да се предостави на застрахователната фирма или нейния служител талона за регистрация на МПС. След това следва да се даде реален и точен отговор на всички въпроси при оформяне на полицата. При подписване на застраховка не се издава квитанция или друг вид документ за изплатената цена, тъй като полицата сама по себе си представлява разписка, която се отпечатва под регулацията на Министерството на финансите и доказва, че е платена нейната стойност.

Справка за гражданска отговорност

Допустимо е, ако човек притежава повече от едно МПС и има индивидуални изисквания, да се подпише самостоятелно споразумение с избраната от него застрахователна компания. Към него ще се приложи допълнителен документ, описващ притежаваните МПС, които лицето желае да застрахова. Компанията ще издаде документ, маркиран със знак на Гаранционния фонд, под формата на талон със стикер, който се поставя на предното стъкло на МПС в лятата долна зона, а талонът се съхранява заедно със застрахователната полица в предвиденото за това място. Те могат да се изискат от органите на реда при обикновена проверка и водачът е длъжен да ги представи на проверяващите органи.


FAQ

– Проверка гражданска отговорност
– Изчисляване на гражданска отговорност
– Гражданска отговорност за мотор
– Най-евтини застраховки гражданска отговорност
– Валидност на гражданска отговорност

 

Вижте още

Животозастраховка

admin

Застраховки автокаско

admin

Каско застраховка

admin