КРЕДИТИ 24
Кредити с обезпечение имот

Ипотечни кредити за хора с лоша кредитна история

Одобрение на ипотечен кредит от банка с лошо цкр

Искате да изтеглите ипотечен кредит, но имате лошо цкр? Как може да получите кредита от банка? Кредитните политики на всички банки са строги и не допускат финансиране при наличие на лоша кредитна история. Това е един от факторите, които е определящ за това дали банката ще разреши кредита. Още в началото при подаване на искането, се прави проверка в цкр на статуса на кредитите – активни и погасени.

Как мога да изтегля кредит с лошо цкр?

На първо място трябва да се уточни какво се има предвид под лошо цкр. Ако по кредитната експозиция има текущо просрочие и има логично обяснение за него, то е възможно да бъде разгледан кредита и този факт да не се отрази негативно. Много е важна причината поради, която е допуснато просрочието, като задължително трябва да бъде обяснена при кандидатстване за кредит. Също така трябва да имате предвид, че след първоначалните разговори с банката, ако се споразумеете, че при наличие на просрочие може да бъде разгледан кредита, то трябва да поемете ангажимент за погасяването му преди входиране на искането за кредит. Погасяването няма да се отрази автоматично в цкр, но може да го докажете с документ от банката.

Ако, обаче просрочието не е текущо, т. е. минали са повече от 30 дни, тогава въпросът стои по друг начин. Банките трудно биха финансирали кредитоискател с наличие на лоша кредитна експозиция. И в този случай е възможно изключение, но по-скоро, ако става въпрос за обективна причина, поради която е допуснато и дните на просрочие не са много повече от 30. Имайте предвид, че причината за допускане на просрочието не трябва да бъде обяснена, а подкрепена със съответните документи.

Отпускат ли се жилищни кредити с лошо цкр?

Независимо дали става въпрос за ипотечен или жилищен кредит, изискването за добра кредитна история се следи в еднаква степен. Трудно бихте получили кредит при наличие на просрочие. Възможен вариант е отпускане на кредит от фирмите за бързи кредити, които не разглеждат кредитното досие на кредитоискателите си. Това разбира се, има своите негативи. Подобни кредити са по-скъпи и трябва да прецените склонни ли сте да изтеглите такъв кредит.

Допуска ли се рефинансиране при лоша кредитна история?

По принцип искане за рефинансиране при наличие на просрочия се счита по-скоро за търсене на вариант за преструктуриране на експозиция. Подобен дълг нито една банка не би поела. Отново уточняваме, че всичко зависи от конкретната причина за допуснато закъснение по кредита и броя на дните в просрочие.

Предимства и недостатъци на ипотечния кредит за хора с лоша кредитна история

Ипотечният кредит за хора с лоша кредитна история има както предимства, така и недостатъци. Важно е да ги разберете преди да вземете решение за кандидатстване за такъв кредит.

Предимствата на ипотечния кредит за хора с лоша кредитна история включват:

  • Възможност за собствен имот: Ипотечният кредит ви предоставя възможността да станете собственик на имот, дори ако имате лоша кредитна история.
  • Потенциал за подобрение на кредитната история: Ако редовно плащате вноските си по ипотечния кредит, имате възможност да подобрите кредитната си история с течение на времето.
  • Стабилност и сигурност: Като собственик на имот, получавате стабилност и сигурност за бъдещето си.

Недостатъците на ипотечния кредит за хора с лоша кредитна история включват:

  • По-високи лихвени проценти: По-високите лихвени проценти са с цел да се компенсира риска.
  • По-строги изисквания: Изискванията за кандидатстване могат да бъдат по-строги, включително по-голям депозит като самоучастие или доказателства за стабилни доходи.
  • Ограничения при избора на имот: Някои кредитори може да имат ограничения относно типа и стойността на имота, който можете да закупите.

Как да подобрите кредитната си история?

Подобряването на кредитната история може да бъде важна стъпка за получаване на по-добри условия за ипотечен кредит в бъдеще. Ето няколко начина да подобрите кредитната си история:

  1. Плащайте редовно своите сметки: Редовното и навременно плащане на сметките ви, включително кредитни карти, заеми и сметки за мобилни услуги, може да помогне за подобряване на кредитната история.
  2. Намалете задълженията си: Опитайте се да намалите сумата на дълговете си, като погасите някои от тях или рефинансирате заемите с по-високи лихви.
  3. Избягвайте нови кредити: Не теглете нови кредити, особено ако вече имате проблеми с кредитната си история.

Възможно ли е уреждане на ипотечен кредит с лошо цкр?

Нереално е, ако някой ви предлага подобна услуга. Бъдете внимателни и не се доверявайте. Ако може да бъде отпуснат един кредит дори при наличие на лошо цкр, то със сигурност не е въпрос на уреждане. В случай, че банката може да допусне изключение поради някаква причина, то със сигурност няма да е нужно някой да ви „урежда“.

Не прибързвайте и не се доверявайте на съмнителни предложения. Обмислете добре и се консултирайте с кредитен консултант, за да намерите вариант за финансиране.

Често задавани въпроси

Изискванията за ипотечен кредит с лоша кредитна история могат да варират в зависимост от кредитора. Обикновено се изискват документи за доходите.
Можете да потърсите кредитори, които предлагат ипотечни кредити за хора с лоша кредитна история. Разгледайте онлайн финансови платформи и се консултирайте с финансов съветник.
Обичайният лихвен процент за ипотечен кредит за хора с лоша кредитна история обикновено е по-висок от този за кредитополучатели с добра кредитна история. Точният лихвен процент ще зависи от няколко фактора, включително степента на риска и изискванията на конкретния кредитор.

Вижте още

Кредит срещу обезпечение

Nina Dimitrova

Ипотечен кредит без трудов договор

admin

Ипотека на къща

Nina Dimitrova