КРЕДИТИ 24
Кредити с обезпечение имот

Ипотечни кредити за хора с лоша кредитна история

Одобрение на ипотечен кредит от банка с лошо цкр

Искате да изтеглите ипотечен кредит, но имате лошо цкр? Как може да получите кредита от банка? Кредитните политики на всички банки са строги и не допускат финансиране при наличие на лоша кредитна история. Това е един от факторите, които е определящ за това дали банката ще разреши кредита. Още в началото при подаване на искането, се прави проверка в цкр на статуса на кредитите – активни и погасени.

Как мога да изтегля кредит с лошо цкр?

На първо място трябва да се уточни какво се има предвид под лошо цкр. Ако по кредитната експозиция има текущо просрочие и има логично обяснение за него, то е възможно да бъде разгледан кредита и този факт да не се отрази негативно. Много е важна причината поради, която е допуснато просрочието, като задължително трябва да бъде обяснена при кандидатстване за кредит. Също така трябва да имате предвид, че след първоначалните разговори с банката, ако се споразумеете, че при наличие на просрочие може да бъде разгледан кредита, то трябва да поемете ангажимент за погасяването му преди входиране на искането за кредит. Погасяването няма да се отрази автоматично в цкр, но може да го докажете с документ от банката.

Ако, обаче просрочието не е текущо, т. е. минали са повече от 30 дни, тогава въпросът стои по друг начин. Банките трудно биха финансирали кредитоискател с наличие на лоша кредитна експозиция. И в този случай е възможно изключение, но по-скоро, ако става въпрос за обективна причина, поради която е допуснато и дните на просрочие не са много повече от 30. Имайте предвид, че причината за допускане на просрочието не трябва да бъде обяснена, а подкрепена със съответните документи.

Отпускат ли се жилищни кредити с лошо цкр?

Независимо дали става въпрос за ипотечен или жилищен кредит, изискването за добра кредитна история се следи в еднаква степен. Трудно бихте получили кредит при наличие на просрочие. Възможен вариант е отпускане на кредит от фирмите за бързи кредити, които не разглеждат кредитното досие на кредитоискателите си. Това разбира се, има своите негативи. Подобни кредити са по-скъпи и трябва да прецените склонни ли сте да изтеглите такъв кредит.

Допуска ли се рефинансиране при лоша кредитна история?

По принцип искане за рефинансиране при наличие на просрочия се счита по-скоро за търсене на вариант за преструктуриране на експозиция. Подобен дълг нито една банка не би поела. Отново уточняваме, че всичко зависи от конкретната причина за допуснато закъснение по кредита и броя на дните в просрочие.

Възможно ли е уреждане на ипотечен кредит с лошо цкр?

Нереално е, ако някой Ви предлага подобна услуга. Бъдете внимателни и не се доверявайте. Ако може да бъде отпуснат един кредит дори при наличие на лошо цкр, то със сигурност не е въпрос на уреждане. В случай, че банката може да допусне изключение поради някаква причина, то със сигурност няма да е нужно някой да Ви „урежда“.

Не прибързвайте и не се доверявайте на съмнителни предложения. Обмислете добре и се консултирайте с кредитен консултант, за да намерите вариант за финансиране.

Вижте още

Ипотечен кредит без доказване на доход

admin

Пари срещу недвижим имот/жилище

admin

Ипотека на къща

Nina Dimitrova