Рефинансиране на ипотечен кредит

Финансовите продукти, предлагани от институциите на кредитния пазар у нас, са разнообразни и могат да бъдат променяни. Тези промени всъщност са свързани с формите на рефинансиране, така че можете да рефинансирате бърз заем, потребителски заем, заем за недвижими имоти или ипотека. Т.н. ипотечен кредит за рефинансиране има някои разлики с рефинансирането на заеми за ВИЖ ПОВЕЧЕ …