Револвиращ кредит – значение

Какво е револвиращ кредит? Всеки човек е чувал за този интересен, но не достатъчно популярен отворен или още възобнояем кредитен продукт. Този заем е от групата на потребителските и се …

Кредит с фиксирана лихва

Kредит с фиксирана лихва за целия период Никога не е изключено обръщането на тенденцията при лихвите в банковия сектор, така че, ако планирате да теглите потребителски или ипотечен кредит със …